Dzień Skupienia Domowego Kościoła

sluchac-pana„Słuchać Pana w modlitwie, słowie Bożym, liturgii”

Dzień skupienia małżeństw Domowego Kościoła Archidiecezji gnieźnieńskiej

Inowrocław 11 grudnia 2010

„Trzeba słuchać Chrystusa w Jego słowie strzeżonym w Piśmie Świętym. Słuchać Go w wydarzeniach naszego życia, starając się odczytywać ukryte w nich przesłanie Opatrzności. Słuchać Go także w braciach, przede wszystkim w tych najmniejszych i ubogich, w których sam Jezus woła o naszą konkretną miłość. Słuchać Chrystusa i być posłusznym Jego głosowi: to jest najlepsza i jedyna droga, która wiedzie ku pełni radości i miłości.” (Benedykt XVI, Anioł Pański 12.03.2006)

„Musimy sobie nieustannie uświadamiać czy odkrywać, że bez owego wsłuchania się w słowo Pana puste będą nasze mowy, nie będzie wartościowe nasze świadectwo, działania nie będą rodziły chwały Bożej. […] Usłyszane słowo ma przemieniać nasze serca. […] Wtedy nasze słowa nie będą miały dźwięku rzężącego cymbała, ale będą napełnione głębią mocy Pana wzywającego do proroctwa, do głoszenia słowa, do świadectwa.” (Ks. A. Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, Słowo Programowe na XXXV Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie)

Zapraszamy małżonków Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji gnieźnieńskiej na adwentowy dzień skupienia w Katolickiej Szkole Podstawowej przy parafii Św. Jadwigi w Inowrocławiu. Spotkanie rozpoczniemy jutrznią o godzinie 900, a zakończenie przewidziane jest około godziny 1800.

Konferencje będą głoszone przez ks. dr Tadeusza Nowaka kan. grem. kap. św. Jerzego, proboszcza kościoła pw. Świętego Floriana w Żninie. Zapewniamy opieką diakonii wychowawczej dla dzieci.

Prosimy o kierowanie zgłoszeń do pary rejonowej Grażynki i Macieja Radziszów lub do Teresy i Kazika Roszaków.

Teresa i Kazik Roszakowie
para diecezjalna DK

Print Friendly, PDF & Email