Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Pelplinie

W sobotę 19 marca 2011 w Collegium Marianum w Pelplinie odbył się kolejny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Tematem spotkania był Plan Ad Christum Redemptorem 2 – Diakonie w Ruchu Światło-Życie – ku wielkiemu Jubileuszowi Odkupienia 2033.

W DWDD uczestniczyły także osoby z naszej diecezji: Teresa i Kazimierz Roszakowie, Grażyna i Maciej Radzisz, Wioletta i Tadeusz Kryszakowie, Danuta i Krzysztof Świtaj oraz Jacek Skowroński. Obecny był również ks. Krzysztof Pecyna, moderator rejonu III.

Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty oraz wprowadzenia przez ks. Zenona Pipkę, moderatora filii pelplińskiej. Ks. Zenon przekazał również pozdrowienia od Moderatora Generalnego ks. Adama Wodarczyka, który niedawno prowadził rekolekcje w archidiecezji gdańskiej.

Kolejnym punktem programu była Eucharystia w zabytkowej kaplicy przykatedralnej koncelebrowana przez wszystkich księży obecnych na DWDD. Homilię głosił ks. Wincenty Pytlik, moderator Domowego Kościoła w diecezji pelplińskiej. Kaznodzieja zwrócił uwagę na dwóch ojców wiary: Abrahama i Józefa. W Piśmie Świętym nie zanotowano żadnego słowa wypowiedzianego przez św. Józefa, ale właśnie dzięki temu milczeniu jego postawa może jeszcze bardziej do nas przemawiać. W obu sytuacjach, w których Józef ma szczególne zadanie do wykonania oznajmione mu przez anioła we śnie, nie ma żadnych niepotrzebnych dyskusji. Józef otrzymuje zadanie i po prostu je wykonuje. Reakcją Józefa jest natychmiastowe działanie, bez oczekiwania na dodatkowe znaki. Naszym przesłaniem jest treść Słowa Bożego i my, wzorem św. Józefa też nie mamy czekać na dodatkowe objawienia czy znaki, tylko realizować to, co nam przekazano. Możemy nazywać się dziećmi Abrahama i dziećmi Józefa – są to więzy wiary. Rodziną Jezusa są przecież ci, którzy wypełniają w swoim życiu wolę Bożą. Ksiądz kaznodzieja odniósł się także do słów Ewangelii: Jezus wrócił z nimi do Nazaretu i był im oddany. W tych słowach widoczne jest posłuszeństwo Jezusa. W naszym życiu duchowym też ważne jest posłuszeństwo, abyśmy nie tworzyli sobie własnej interpretacji wiary, ale w posłuszeństwie Kościołowi. To Bóg ma kierować nami, a nie my Bogiem.

Po Mszy świętej spotkaliśmy się na konferencji, którą poprowadził ks. Zenon Pipka. Dotyczyła ona znaczenia i roli diakonii w Ruchu Światło-Życie. Oprócz podstawowej terminologii ks. Zenon podzielił się również praktycznymi wskazówkami. Zwrócił też uwagę na szczególną rolę diakonii jedności, której zadaniem jest troska o jedność Ruchu oraz koordynacja i inspiracja działań innych diakonii. W czasie tej konferencji padło również ważne zdanie: diakonii nie można przefilozofować ani przespirytualizować. Diakonia to również te najbardziej przyziemne sprawy, jak zmywanie czy sprzątanie. Często właśnie w tych czynnościach najbardziej widać, kto uformował w sobie postawę diakonijną, a kto ma jeszcze wiele pracy przed sobą.

W czasie DWDD odbyły się także spotkania w grupach diakonijnych oraz spotkanie kręgu filialnego Domowego Kościoła. Była również możliwość zwiedzania przepięknej katedry pelplińskiej. Na koniec odbyło się podsumowanie całego dnia w ramach godziny odpowiedzialności oraz w kaplicy na wspólnych nieszporach.

Jacek Skowroński

Print Friendly, PDF & Email