Odbyła się KODA w Janikowie

Pierwszy tydzień ferii zimowych w Janikowie przebiegał pod znakiem Kursu Oazowego dla Animatorów. Rekolekcje zgromadziły dziewięciu uczestników posługujących w charakterze animatorów w diecezji gnieźnieńskiej, bydgoskiej, a nawet koszalińsko-kołobrzeskiej. Kurs prowadził moderator diecezjalny Ruchu, ksiądz Marek Siwka wraz z animatorką z diecezji bydgoskiej, Ewą Keller.

Był to czas wytężonej pracy, licznych, treściwych konferencji (także multimedialnych), ciekawych spotkań w grupie, rozmów dotyczących zarówno niezbędnej wiedzy, jaką każdy animator Ruchu Światło-Życie powinien mieć, jak i również tematów związanych z własnym, stałym rozwojem duchowym, niezbędnym aby wiarygodnie i skutecznie służyć oraz świadczyć o Chrystusie. Nie zabrakło także elementów typowo rekolekcyjnych, które budowały wspólnotę i otwierały na doświadczenie obecności Pana Boga: codzienna Eucharystia, Liturgia Godzin, modlitwa wspólnotowa i indywidualna, karmienie się Słowem Bożym, a także wyprawy odkrywcze i pogodne wieczory. Konieczność podejmowania rozmaitych posług podczas rekolekcji była swoistym sprawdzianem diakonijnego zaangażowania każdego z uczestników kursu.

KODA to czas umocnienia, zdania sobie sprawy z odpowiedzialnej roli, jaką pełni animator, a także z tego, jak bardzo Pan Bóg na tej drodze swoim sługom błogosławi. To okazja do pogłębienia znajomości Ruchu Światło-Życie, jego założyciela, charyzmatu, uświadomienia sobie ogromu dzieł podejmowanych w ramach Ruchu i tego, że w tak wielkim dziele dane jest nam nie tylko uczestniczyć, ale i samemu służyć na chwałę Pana.

koda_janikowo_2011

Print Friendly, PDF & Email