Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Adwentowy Dzień Skupienia

W dniach 7-8 grudnia 2012 oazowa wspólnota młodzieżowa działająca przy parafii Zwiastowania NMP w Inowrocławiu przeżywała swój adwentowy dzień skupienia w diecezjalnym ośrodku rekolekcyjnym w Janikowie. Temat przewodni brzmiał: „Maryjo spraw, abym był kimś”.

Po dotarciu na miejsce, rozpakowaniu i kolacji rozpoczęliśmy oficjalnie skupienie kilkoma słowami ks. moderatora i konferencją animatorki Karoliny na temat: „Tajemnica eucharystii. Świadectwo Cataliny Rivas” – Czym jest Msza św? Odpowiedzią jest jeden z cytatów wypowiedzianych z świadectwa: „To jest największy z Cudów. Przychodzicie przeżywać moment, gdy Najwyższy Bóg udziela swojego największego daru i nie potraficie go docenić”. Następnie rozpoczęliśmy przygotowanie do Eucharystii. Ubraliśmy się ciepło i udaliśmy się do kościoła.  Plan dnia uległ przesunięciu i lekkiej zmianie, ale jak powiedział ks. Waldemar „plan jest dla człowieka, a nie człowiek dla planu”.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy pobudką o godz. 700 i jutrznią o godz. 730. Po śniadaniu poszliśmy na spotkanie w grupach. Następnie udaliśmy się na wspólny spacer. Rozśpiewani na próbie śpiewu poszliśmy do kościoła na Mszę św. Po godz. 1300 zjedliśmy obiad, po którym nastąpiły szybkie porządki. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Namiot Spotkania – to był czas, kiedy każdy z nas w czasie indywidualnej modlitwy mógł oddać swoje życie Niepokalanemu Poczęciu NMP. Ostatnim elementem dnia była tzw. niespodzianka, czyli urodzinowo-imieninowa herbatka i ciasto.

Myślę że ten dzień dla każdego z nas był dobrze przeżyty i przyniesie dobre owoce.

Natalia Lipińska

Print Friendly, PDF & Email