Oaza Rodzin w Rościnnie

W dniach od 28 czerwca do 13 lipca br. w Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie odbyły się rekolekcje – Oaza Rodzin I stopnia. Wspólnota oazowa liczyła 21 małżeństw z ponad 30 dziećmi. Rekolekcje prowadził ks. Marcin Kałwik CSMA oraz Agnieszka i Michał Nowakowscy.

Plan rekolekcji obejmował 15 dni na podstawie starego układu Tajemnic Różańca Świętego. Każdy dzień był przeżywany pod hasłem kolejnej z tajemnic, podczas którego ma miejsce wspólna modlitwa poranna i wieczorna małżonków, uczestnictwo w Eucharystii. Każdego dnia pary uczestniczyły w naukach rekolekcyjnych na Szkole Życia i Szkole Modlitwy. Uczyły się jak żyć w dzisiejszym świecie na sposób chrześcijański, realizując to w powołaniu małżeńskim i rodzinnym. Program rekolekcji miał na celu wtajemniczyć uczestników w tajniki wiary, m.in. w IV dniu miał miejsce wybór Jezusa Chrystusa jako Jedynego Pana i Zbawiciela. Miało miejsce także odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (dzień X) oraz zobowiązań małżeńskich. Wszystko to prowadzi do tego, by umarł stary człowiek, a narodził się nowy, by zerwać ze złymi nawykami sprzed rekolekcji, a realnie wejść w to co proponuje sam Jezus.

W IV dniu przeżywanym w Tajemnicy Ofiarowania we wspólnocie rekolekcyjnej gościł Ks. Bp Krzysztof Wętkowski – biskup pomocniczy gnieźnieński. W kazaniu zwrócił uwagę na fakt bardzo wiążący dla małżeństwa chrześcijańskiego, iż stanowi ono ciągle ofiarowywanie się na służbę Bogu i drugiemu człowiekowi, to także przekraczanie swoich ograniczeń, by wyjść z siebie samego i dać siebie w darze innym. Biskup podkreślił, że nie ma innej drogi, jak właśnie ta by być dobrym mężem, ojcem, czy też dobrą żoną, matką. Bp Krzysztof zwrócił uwagę na nauczanie papieża Franciszka, iż często można spotkać się ze zdziwieniem co do Jego nauczania w kontekście przyszłości. Jest ono inne niż ludzkie kalkulacje i logika, bo dla papieża Ewangelia Jezusa Chrystusa to, co dzieje się dzisiaj, w konkretnym czasie i miejscu. Biskup Krzysztof po Eucharystii przewodniczył nabożeństwu światła i wody, gdzie można było na nowo dostąpić duchowego odrodzenia.

W dzień Tajemnicy Zesłania Ducha Świętego uczestnicy rekolekcji oazowych uczestniczyli w Dniu Wspólnoty w Gnieźnie, gdzie spotkali się m.in. na zawiązaniu wspólnoty i Eucharystii w Katedrze pod przewodnictwem Biskupa, a w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym na wspólnym posiłku i godzinie świadectw.

Print Friendly, PDF & Email