Radość Ewangelii

Radość Ewangelii – pod takim hasłem w Janikowie trwały letnie rekolekcje Ruchu Światło-Życie dla młodzieży.

Dwudziestu pięciu oazowiczów w wieku 14 – 18 lat pod opieką księży i animatorów przeżywało pierwszy stopień i zerówkę. Moderatorem stopnia zerowego był ksiądz Piotr Szcześniak, a jedynki ksiądz Marek Siwka.

Młodzież zajmowała się poznawaniem Pisma Świętego oraz odkrywaniem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Poprzez liczne zajęcia oazowicze integrowali się ze sobą i pogłębiali swoją wiarę, aby wrócić do rzeczywistości i dzielić się Ewangelią w swoim środowisku.

Na stopniu zerowym młodzież uczestniczyła między innymi w szkole liturgii, gdzie poznawała tajniki Mszy Świętej. Podczas Ewangelicznej Rewizji Życia animatorzy przekazywali swoim uczestnikom prawdy o Jezusie Chrystusie i naszej wierze. Wyprawa Otwartych Oczu pozwalała zauważyć Boga w przyrodzie i dostrzec piękno otaczającego nas świata.

Młodzież na stopniu pierwszym poznawała Plan Bożej Miłości oraz przygotowywała się do przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. W czasie Namiotu Spotkania uczestnicy w ciszy szukali Boga, aby usłyszeć Jego głos i odkrywać Jego plan.

Poprzez rekolekcje uczestnicy nie tylko poznawali Boga w modlitwie, ale także i w pracy. Wspólne wykonywanie różnych dyżurów wpływało na integrację uczestników oraz na budowanie ducha wspólnoty.

Sandra Czarnowska

Print Friendly, PDF & Email