Zaproszenie na ingres

Zapraszam wszystkich oazowiczów na ingres ks. bpa Wojciecha Polaka, który odbędzie się w Katedrze Prymasów Polski w Gnieźnie, dnia 7 czerwca 2014 o godz. 1200.

Chciałbym przypomnieć, że ks. bp Wojciech, kiedy był rektorem w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, opiekował się także kręgiem rodzin, a jako biskup pomocniczy często spotykał się z oazami i miał dla nas czas, więc w tym szczególnym dniu miejmy czas dla ks. bpa Wojciecha Polaka. Jeżeli ma ktoś znaki oazowe to proszę zabrać do katedry. Zapraszam rodziny, młodzież i dzieci.

Do zaproszenia dołącza się również ks. Tomasz Krawczyk, moderator diecezjalny DK. Zaplanowane wcześniej na ten dzień spotkanie w Trzemesznie zostało odwołane, wkrótce zostanie podany nowy termin.

Moderator diecezjalny
Ks. Marek Siwka

Print Friendly, PDF & Email