ORAR I st. w Mogilnie

Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura to cztery tematy, wokół których koncentrowały się wszystkie punkty programowe poszczególnych dni Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin I stopnia w Mogilnie. W dniach 10-14 sierpnia 2015 roku, w pobenedyktyńskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów, 13 małżeństw z różnych diecezji poznawało genezę, cele, metody działania, duchowość Ruchu Światło- Życie i jego gałęzi rodzinnej Domowego Kościoła. Wspólnota liczyła 52 uczestników, w tym 17 dzieci, którymi opiekowała się dzielna diakonia wychowawcza. Pan Bóg obdarował nas dwoma klerykami, Hubertem i Adamem, z wielkim sercem i zaangażowaniem pełniącymi powierzone im zadania.

Program dnia rekolekcyjnego był intensywny. Adorując Pana Jezusa, w Namiocie Spotkania, wsłuchiwaliśmy się w głos Ducha Świętego w Słowie Bożym. Z Kościołem powszechnym łączyliśmy się na modlitwie psalmami podczas Jutrzni. Temat danego dnia, konkretnie i obrazowo, przybliżał małżonkom ksiądz moderator, Bartłomiej Blat, którego powiedzenie „można wstawiać wodę na kawę” zapowiadało koniec dopołudniowej katechezy. Spotkanie w grupach pod kierunkiem animatorów prowadziło do ułożenia wyznania wiary, odczytywanego następnie na początku szkoły modlitwy. Konferencje z zakresu duchowości małżeńskiej oraz metod pracy Domowego Kościoła przygotowała para prowadząca Marlena i Adrian Ptaszyńscy. Ukoronowaniem dnia rekolekcyjnego była Eucharystia. Przeżywana u kresu upalnego dnia, w chłodzie przyklasztornego kościoła, w modlitewnym skupieniu, w pięknej oprawie liturgiczno- muzycznej, stawała się miejscem głębokiego spotkania z Chrystusem i Żywym Kościołem. Mocnym duchowym doświadczeniem była modlitwa małżonków przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i kończące ją błogosławieństwo.

Dziękując Panu Bogu za święty czas rekolekcji, mamy w pamięci słowa z Listu do Efezjan: „Nie jest to więc waszą zasługą, lecz darem Boga. Nie za dokonane czyny, aby nikt się nie chełpił”.

Chwała Panu!

Print Friendly, PDF & Email