Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Sympozjum o społecznej działalności ks. Franciszka Blachnickiego

„Przekażcie serdeczne pozdrowienia wszystkim wspólnotom oazowym” – tymi słowami ks. bp Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, zakończył sympozjum pt. Działalność społeczna sługi Bożego ks. dr. hab. Franciszka Blachnickiego (1921-1987).

Konferencję o działalności społecznej ks. Blachnickiego zorganizował Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego oraz Parlamentarny Zespół Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Obecnych było ponad 400 osób, dla których tematy związane z misją społeczną katolików, stanowią istotne wyzwanie i zadanie jakie staje przed wierzącymi w XXI wieku. Z Archidiecezji Gnieźnieńskiej w sympozjum wzięli udział Danuta Świtaj i ks. Hubert Wiśniewski.

Podstawowym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania była przede wszystkim kwestia wolności człowieka i połączone z nią dziedziny ludzkiej aktywności społecznej – począwszy od biblijnych założeń wolnościowych, poprzez program wyzwolenia wewnętrznego, zaangażowanie w działalność polityczną, aż po cywilizację konsumpcyjną, domagającą się natychmiastowej przemiany.

Wolność nie może być przekazana z zewnątrz, ponieważ jest ona przede wszystkim wyzwoleniem wewnętrznym. Skoro Bóg jest miłością, znaczy to, że posiada Siebie w dawaniu Siebie – jest wolny w dzieleniu się Sobą. Podobnie i ludzie stworzeni na Boże podobieństwo, mają dbać o rozwój wewnętrznej wolności oraz rozprzestrzenianie się jej na zewnątrz. Wolność poszczególnych ludzi przekłada się bowiem na wolność społeczeństwa. Należy zatem wyjść z własnego kramiku, odejść od osobistych przywiązań i jednostronnego punktu widzenia, po to by głębiej wniknąć w wolność. Człowiek powinien zbliżyć się do Dobra i Piękna, by mocniej urzeczywistnić się jako osoba posiadająca godność. Uciekanie od tych wartości prowadzi bowiem wprost do zniewolenia.

Cywilizacja konsumpcyjna w jakiej żyjemy prowadzi do samozniewolenia – miarą człowieka staje się miara używania. Im więcej dóbr, przyjemności, tym bardziej miałbym stawać się człowiekiem. Takiemu stanowisku należy powiedzieć stanowcze „nie”! Człowiek nigdy nie może stać się środkiem do celu – dlatego potrzeba mocy ducha jako realnej siły kształtującej społeczeństwo. Należy dążyć do ideału człowieka zintegrowanego i wyzwolonego.

Sympozjum było dobrą okazją nie tylko do pogłębionej refleksji nad myślą społeczną ks. Blachnickiego, ale także czasem interesujących spotkań z ludźmi z Ruchu, połączonego z możliwością zwiedzania gmachów Polskiego Sejmu.

Niech zatem słowa sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego towarzyszą nam w dalszej drodze formacji oazowej – „Wiara, jeśli jest konsekwentna, tworzy fakty społeczne”.

ks. Hubert Wiśniewski

Transmisja: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=91D2D992FA7BF5E5C1257DFE00383CB3

001

002

Print Friendly, PDF & Email