ORAR I stopnia w Rościnnie

W dniach od 25 do 29 czerwca 2016 r. w domu rekolekcyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Rościnnie odbyła się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia.

Rekolekcje te zorganizowali i poprowadzili Lidia i Wojciech Banasińscy oraz ks. Sławomir Rachwalski. Przez 4 dni 20 małżeństw z różnych diecezji (poznańskiej, łódzkiej, szczecińskiej, warmińskiej oraz gnieźnieńskiej) miało możliwość odświeżyć i pogłębić swą małżeńską duchowość, a także poszerzyć wiedzę na temat istoty, genezy, celów i metod pracy Ruchu Światło-Życie i jego gałęzi rodzinnej, tj. Domowego Kościoła.

Dzień rekolekcyjny obfitował w spotkania formacyjne i modlitewne. Wielbiliśmy Pana Boga w Namiocie Spotkania, podczas Jutrzni, a przede wszystkim poprzez udział w Eucharystii, która była ukoronowaniem każdego dnia. Ogromnym duchowym przeżyciem dla małżonków okazało się indywidualne spotkanie z Chrystusem przed Najświętszym Sakramentem połączone z błogosławieństwem oraz uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

Światło Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura to cztery tematy, które w sposób niekonwencjonalny przybliżył nam ks. moderator. Podczas katechez i szkoły modlitwy prowadzący nigdy nie dawał gotowych recept i rozwiązań. Jego nauka zmuszała do głębokich przemyśleń i stawania w prawdzie wobec samego siebie, drugiego człowieka a przede wszystkim wobec Pana Boga. Spotkania w grupach pod opieką zaangażowanych całym sercem animatorów prowadziło do twórczego konstruowania krótkich formuł wiary. Najkrótsze z nich to „Wierzę – Amen”. Konferencje z zakresu duchowości małżeńskiej oraz metod pracy Domowego Kościoła prowadziła para moderatorska.

Był czas na modlitwę i zadumę, był czas na odpoczynek, a także czas na taniec, radość i śpiew. Pogodne wieczory pozwalały nam jeszcze lepiej poznać się i tworzyć wspólnotę ze wszystkimi uczestnikami rekolekcji. Małżonkowie mogli w spokoju przeżyć rekolekcje dzięki diakoni wychowawczej i muzycznej, które nawzajem uzupełniały się i wspomagały w opiece nad 37 osobową gromadką dzieci.

Dziękując Panu Bogu za święty czas rekolekcji, mamy nadzieję, że uważne wsłuchiwanie się w głos Pana Boga, oraz przekonanie, że nasze pierwsze imię to „umiłowany” będziemy gotowi do pełnienia służby. Amen.

Lidia i Wojciech Banasińscy

Print Friendly, PDF & Email