ORAR II st. w Pakości

W dniach od 9 do 13 listopada 2016 w klasztorze Ojców Franciszkanów w Pakości prowadziliśmy wspólnie z księdzem moderatorem Piotrem Wenclem Oazę Rekolekcyjną Animatorów Rodzin II stopnia. W tych rekolekcjach uczestniczyło 11 małżeństw z diecezji: łódzkiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, poznańskiej, włocławskiej, warmińsko-mazurskiej i gnieźnieńskiej.

Siedemnastką dzieci w wieku od 8 miesięcy do 10 lat opiekowała się diakonia wychowawcza, którą „dowodziły” Danusia i Marysia. Dzieci każdego ranka, kiedy rodzice słuchali konferencji, wychodziły na spacer i poznawały okoliczną przyrodę oraz pakoskie zabytki. „Pracowały” również w pomieszczeniach przyklasztornym, gdzie lepiły z masy solnej, rysowały, kleiły, wycinały. O oprawę muzyczną rekolekcji zadbała Beatka.

Uczestnicy rekolekcji na konferencjach uzyskali konkretne informacje na temat posługi animatorskiej, co pozwoliło im na usystematyzowanie wiedzy potrzebnej w posłudze animatorskiej. Ogromnym przeżyciem było umocnienie jedności małżeńskiej poprzez dialog małżeński, z którym wiele małżeństw ma kłopoty. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, adoracja Najświętszego Sakramentu z wystawionymi relikwiami Świętego Krzyża była połączona z modlitwą małżonków. Błogosławieństwo ogólne i indywidualne małżeństw Najświętszym Sakramentem, a także ucałowanie relikwii Świętego Krzyża było głębokim, wzruszającym przeżyciem.

Dodawanie w trakcie konferencji treści i cytatów z przeżytych rekolekcji z siostrą Jadwigą Skudro bardzo ubogaciło konferencje i przybliżyło naszą współzałożycielkę ruchu młodym ludziom, którzy nie mieli szczęścia być jej słuchaczami. 11 listopada, czyli w Święto Niepodległości uczestnicy mieli okazję w wolnym czasie uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych na pakoskim rynku oraz spożyć „Marcińskie” rogale, które w niektórych rejonach naszego kraju nie są znane.

Dziękujemy za wszelkie łaski, którymi Bóg nas obdarzał, a także za prowadzenie przez Ducha Świętego w czasie przygotowywania się do tych rekolekcji jak i podczas ich prowadzenia. Słowa z którymi wyjechaliśmy z tych rekolekcji tkwią w nas: to posiadanie siebie w dawaniu siebie, czyli życie przez miłość do Boga i bliźniego.

Hanna i Grzegorz Lekan

Print Friendly, PDF & Email