ORAR I stopnia w Pakości

W dniach od 24 do 29 czerwca 2017 r. w Pakości odbyła się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia. Hasło nowego roku formacyjnego „Sługa Niepokalanej” towarzyszyło nam podczas rekolekcyjnej drogi. Uczestnicy rekolekcji pochodzący z różnych diecezji Polski i zagranicy poznawali charyzmat Ruchu Światło-Życie.

Kolejne dni rekolekcyjne pogłębiały naszą wiedzę naszym założycielu i o Ruchu Światło-Życie oraz budziły naszą świadomość chrześcijańską. Główny akcent rekolekcji spoczywał na uwielbieniu Boga, poprzez przyglądanie się Matce Niepokalanej, rozbudzenie życia modlitwy, szczególnie w aspekcie rozważania Słowa Bożego oraz na doświadczeniu braterskiej jedności i wspólnoty w Eucharystii i w całym życiu grupy rekolekcyjnej. Podczas rekolekcji zwrócono również uwagę na jedność małżonków, stąd nie mogło zabraknąć wspólnej adoracji, dialogu i odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Mamy nadzieję, że miniony czas przyniesie obfite owoce w życiu wspólnoty Kościoła.

Niech te owoce będą na chwałę, cześć i uwielbienie Boga i Matki Niepokalanej.

Print Friendly, PDF & Email