Krąg rejonowy

Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiarność tym wszystkim, którzy mimo panującej „epidemii” dotarli na krąg rejonowy. Temat naszego spotkania „Droga formacji w Ruchu Światło-Życie i DK (wierność charyzmatowi)” zaczerpnięta została z Listu DK nr 101. Aby najlepiej streścić część formacyjną posłużymy się cytatami ks. Franciszka Blachnickiego. Pierwszy pochodzi z jego testamentu: „Jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu.” Drugi został wygłoszony na rekolekcjach w Carlsbergu zatytułowanych „Posłuszeństwo wiary wobec charyzmatu Ruchu Światło-Życie”: „Dostrzegając piękno i bogactwo innych ruchów, sami musimy zachować wierność wobec charyzmatu, który nam został dany. Bóg od nas żąda tego posłuszeństwa i tym musimy służyć. Jeżeli zaś zrobimy z naszego Ruchu konglomerat różnych elementów, jakieś pomieszanie czy rozwodnienie, to umrzemy śmiercią naturalną”.

Podjęliśmy również kwestie związane z organizacją i frekwencją na dniach wspólnoty. Mogliśmy skorzystać ze świadectwa i doświadczenia byłej pary diecezjalnej oraz byłych par rejonowych, którym bardzo dziękujemy za wszelkie spostrzeżenia i uwagi.

Agnieszka i Piotr

Print Friendly, PDF & Email