OSA – Oazowa Szkoła Animatora

W miniony weekend w Murowanej Goślinie odbył się pierwszy zjazd Oazowej Szkoły Animatora. Kandydaci na animatorów z całej archidiecezji gnieźnieńskiej spotkali się, aby rozpocząć dwuletnią formację.

Zajęcia rozpoczęły się po wspólnej modlitwie brewiarzowej. Pierwszy wykład, o Piśmie Świętym, poprowadził ks. Jarosław Wesołowski. Następnie uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się nieco więcej o Ruchu Światło-Życie. Specjalną prezentację na ten temat przedstawił ks. Waldemar Myka, który przypomniał znaczenie znaku fos-zoe oraz wizję drogi formacji, którą założyciel Oaz ks. Franciszek Blachnicki oparł na dokumencie „Obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. Na zajęciach z metodologii i warsztatach młodzi poznali nowe metody prowadzenia spotkań w małych grupach. Oprócz nauki był też czas, żeby się lepiej poznać oraz wspólnie modlić. Razem ze wspólnotą parafialną przyszli animatorzy uczestniczyli w Mszy świętej, a podczas wieczornej adoracji mogli podziękować i uwielbić Boga za całe dzieło Szkoły Animatora i wspólnotę Ruchu Światło-Życie. Kolejny zjazd zaplanowano na początku grudnia. Będzie poświęcony pogłębianiu wiedzy o liturgii, dogmatach oraz zaznajomieniu się z podstawami psychologii koniecznej w posłudze animatora.

Szkoła Animatora to forma rekolekcji Ruchu Światło-Życie będąca kontynuacją formacji podstawowej, czyli po II stopniu ONŻ (choć w szczególnych przypadkach mogą w niej uczestniczyć również osoby, które uczestniczyły w ONŻ I st.). Wraz ze wspomnianą formacją mają one za zadanie lepiej przygotować animatorów do pełnienia ich posługi we wspólnotach parafialnych oraz podczas różnego typu rekolekcji wakacyjnych. Ich celem jest również pomoc w odkrywania powołania oraz pójścia za nim poprzez aktywne włączenie się w działalność konkretnej Diakonii w Ruchu dla Kościoła. Formacja w ramach Szkoły Animatora dotyczy kilku aspektów życia duchowego. Bardzo ważna jest formacja wewnętrzna, przez którą należy rozumieć modlitwę (różnorodność form), liturgię oraz życie sakramentalne – w tym kierownictwo duchowe. Duże znaczenie przywiązuje się także do formacji intelektualnej animatorów, prowadzonej poprzez wykłady czy szkołę biblijną oraz wspólnotowej, szczególnie przez wspólne spędzanie czasu, tzw. „czas dla wspólnoty”. Animować to znaczy „pobudzać, zachęcać, ożywiać”. Takie też zadania stawia przed swoimi animatorami Ruch Światło-Życie. Mają oni nieść i przekazywać Chrystusa tym, których spotkają na swoich drogach. Aby jednak dobrze spełnić tę swoją misję oni sami muszą najpierw bardzo dobrze poznać i całym sercem zawierzyć siebie Chrystusowi. Jednym z miejsc, w których powinni oni kształtować swoją wiarę i relacje z Bogiem jest właśnie Szkoła Animatora – jeden z najważniejszych punktów w całej formacji Ruchu Światło- Życie.

Print Friendly, PDF & Email