Pielgrzymka do Pierania

Jak co roku 1 maja odbyła się pielgrzymka do Matki Bożej Pierańskiej. Najpierw wyjazd z Inowrocławia o 8:30 do Pławinka. Przy figurze Matki Boskiej modlitwa o błogosławieństwo na czas pielgrzymki i w drogę. Zebrała się nas dość duża grupa 64 osób: małżeństwa z DK, przyjaciele, Agnieszka ze szkolnym kółkiem misyjnym. Wyjątkowo w trasę wyruszyło z nami trzech kapłanów: ks. Bartek Blat, ks. Krzysztof Pecyna i o. Piotr Okrój OFMConv oraz trzy siostry dominikanki: s. Małgorzata z Warszawy, s. Michaela z Neapolu i s. Paula z Broniszewic.

Ks. Krzysztof Pecyna prowadził duchowo pielgrzymkę i na początku przybliżył nam postać błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki oddanej całkowicie opiece najbardziej potrzebującym.

Idąc leśnymi dróżkami wysłuchaliśmy kilku świadectw małżeństw o ich drodze do Domowego Kościoła i radościach bycia we wspólnocie, jak również wyrażaliśmy wdzięczność Panu Bogu śpiewając pieśni, także na cześć Matki Bożej. Nie mogło zabraknąć litanii loretańskiej, bo to pierwszy dzień maja, jak również koronki do Miłosierdzia Bożego odmówionej przy krzyżu.

Przy sanktuarium witał nas ks. Antoni Balcerzak, który wyszedł nam naprzeciw. Piękna Eucharystia przed obrazem Matki Bożej Łaskawej sprawowana była przez czterech kapłanów. Ojciec Piotr w homilii powiedział, że każde wydarzenie, które zdarza się w naszym życiu czegoś nas uczy, ale tylko, jeśli będziemy umieli się zatrzymać i spojrzeć wstecz. Głównie uczy nas pokory.

Agapa na pielgrzymce to posiłek, na który czeka się cały rok: chleb z smalcem, a w tym roku była również niespodzianka, bo do tego uraczyliśmy się kiszonymi ogórkami. Na zakończenie tradycyjne zdjęcie i krąg z śpiewem pieśni Zjednoczeni w Duchu. To był dobry czas, czas z Bogiem, z drugim człowiekiem i samym sobą.

Maria

 

Print Friendly, PDF & Email