Domowy Kościół w seminarium

W czwartkowy wieczór w naszej wspólnocie mieliśmy okazję gościć Państwa Agnieszkę i Piotra Zaporowskich, parę rejonową Domowego Kościoła z Gniezna. Na początku przeżyliśmy wspólnie Nabożeństwo Słowa – Panie, naucz nas się modlić, które było jednocześnie podsumowaniem kolejnego kroku na drodze formacji oazowej. Rozpoczęliśmy spotkanie od wspólnie przeżytej liturgii, ponieważ to ona jest tym, co nas łączy. Wspólne gromadzenie się wokół ołtarza Chrystusa szczególnie wyraża naszą jedność. Nabożeństwu przewodniczył Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, ks. Hubert Wiśniewski. Podczas homilii, przybliżając uczestnikom myśl ks. Blachnickiego dotyczącą roli modlitwy w życiu, ks. Hubert wspomniał o warunkach, które trzeba spełnić, by w ogóle ona zaistniała. Przede wszystkim zwrócił uwagę na potrzebę wyznaczenia sobie odpowiedniego czasu na stanięcie przed Bogiem, by później zająć Nim swoją świadomość i wprowadzić Go w przestrzeń swoich myśli przez Słowo Boże. Kaznodzieja podkreślił, że prawdziwa modlitwa musi być spotkaniem dwóch osób.

Po zakończonej celebracji dalsza część odbyła się w seminaryjnej auli. Zaproszeni goście z odwagą odpowiedzieli na kilka pytań przygotowanych przez kleryków. Po pierwsze mieliśmy okazję poznać historię spotkania małżonków z Ruchem Światło-Życie, by następnie umocnić się świadectwem dotyczącym owoców zaangażowania w Domowym Kościele. Była to dla nas okazja do tego, by przekonać się, jak ważna jest przynależność do wspólnoty i jak pozytywnie skutkuje ona w codziennym życiu. Państwo Zaporowscy odpowiedzieli też na pytanie dotyczące kapłanów i ich roli w funkcjonowaniu Domowego Kościoła. Zapytani także o to, na co zwracają uwagę w kontakcie z kapłanami, podzielili swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi księży i ich posługi wśród małżonków.

Wieczorne spotkanie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i wspólną modlitwą, w której szczególnie polecaliśmy rodziny i kapłanów związanych z  Domowym Kościołem.

Myślę, że spotkanie w tak miłej atmosferze pozwoliło nam umocnić się wzajemnym świadectwem, na nowo doświadczając żywego Kościoła, a także przekonać się, że potrzebujemy siebie nawzajem!

kl. Arkadiusz Wikariak

Więcej na stronie powolani.archidiecezja.pl

Print Friendly, PDF & Email