II zjazd Oazowej Szkoły Animatora

W dniach 23-24.11.2019r. odbył się II zjazd Oazowej Szkoły Animatora.Ci, którzy są posłani do głoszenia Dobrej Nowiny spotkali się, aby pogłębiać swoją wiedzę na temat Biblii, dogmatów Kościoła, metod prowadzenia spotkań oraz liturgii.  Dzięki gościnności proboszcza parafii pw. św. Floriana w Chodzieży: księdza kanonika Ireneusza Szczypury mogliśmy korzystać z domu parafialnego i tam się szkolić. Nasz zjazd rozpoczęliśmy oczywiście od wspólnej modlitwy, a później zaczęły się zajęcia. Pierwszy wykład dotyczył Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, czyli nieodłącznego elementu życia nowego człowieka, kierującego się zasadami Nowej Kultury. Przeprowadził go dla nas ks. Waldemar Myka. Po krótkiej przerwie na kawę rozpoczęliśmy kolejne zajęcia, tym razem z Biblii,a dokładnie Starego Testamentu, na których dk. Jakub Siutkowski przypominał nam historię Narodu Wybranego, którą każdy z nas dokładnie poznał na Oazie Nowego Życia drugiego stopnia. Po obiedzie i chwili dla wspólnoty rozpoczęliśmy warsztaty z metodologii, które przygotowują nas do jednego z podstawowych elementów formacji w Ruchu Światło-Życie, czyli spotkań w małych grupach. Moderatorka Marlena Świtalska opowiadała nam o nowych metodach prowadzenia spotkań. Po warsztatach wzięliśmy udział w Mszy Świętej z wiernymi z parafii św. Floriana. Ostatnim wykładem tego dnia była dogmatyka, czyli zajęcia przygotowane przez ks. Jarosława Wesołowskiego. Potem nastąpiła wspólna modlitwa, a na zakończenia dnia prowadziliśmy panel dyskusyjna na temat tego, co nas czeka w przyszłym roku formacyjny.  Niedzielę rozpoczęliśmy oczywiście od modlitwy jutrznią, a po śniadaniu wysłuchaliśmy wykładu kleryków z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego: Tomasza Mandziuka i Kamila Świątka na temat liturgii. Spotkanie zakończyliśmy wspólną Mszą Święta. III zjazd Oazowej Szkoły Animatora już w lutym!
Print Friendly, PDF & Email