Oaza Rodzin w Rzymie

W dniach od 7 do 21 lipca Domowy Kościół Archidiecezji Gnieźnieńskiej zorganizował Oazę Rodzin III stopnia w Rzymie, która odbywała się według programu formacyjnego opracowanego dla oaz rekolekcyjnych przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Według założyciela Ruchu Światło-Życie rekolekcje III stopnia mają prowadzić do lepszego poznania i większego umiłowania Kościoła i odbywają się pod hasłem: Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae (Kościół Matka – Matka Kościoła). Zadania zorganizowania rekolekcji podjęli się Magdalena i Krzysztof Bogdziewicz oraz ks. Piotr Kotowski przy pomocy ks. Przemysława Grzybowskiego. Cała wspólnota rekolekcyjna liczyła 16 osób (6 małżeństw z Gniezna, Konina, Opola, Rzeszowa i Brukseli, dwoje dzieci i dwóch kapłanów).

Program rekolekcji III stopnia przewiduje sprawowanie Eucharystii codziennie w innym rzymskim kościele. Uczestnicy modlili się więc w czterech bazylikach papieskich, katakumbach oraz w ośmiu innych kościołach stacyjnych, które nawiązywały do tematyki poszczególnych dni rekolekcji. Dużym przeżyciem była Msza św. sprawowana przy grobie św. Jana Pawła II. Odbywały się też codzienne spotkania z żywym Kościołem. Rekolektanci spotkali się m.in. z proboszczem jednej z rzymskich parafii, polską siostrą elżbietanką opiekującą się ubogimi, włoską pallotynką prowadzącą dom opieki dla dziewcząt, hiszpańskim dominikaninem, który jest spowiednikiem w Bazylice Matki Bożej Większej, pielęgniarką pracującą na onkologii Kliniki Gemelli. Odwiedzili też Dom Polski na via Casia i Insytut Polski na via Pietro Cavallini. W czasie rekolekcji nie zabrakło wspólnej modlitwy – dzień rozpoczynał się liturgią godziny czytań i jutrzni, a kończył nieszporami. Był też czas na modlitwę różańcową i rozmyślanie. Każdego dnia odbywały się spotkania w grupach z dyskusją dotyczącą małżeńskiej drogi do świętości. Uczestnicy rekolekcji mieli też okazję poznać Rzym, jego wielowiekową historię i zabytki.

Print Friendly, PDF & Email