ORAR II st. w Rościnnie

W dniach od 22 do 26 czerwca 2019 r. w Rościnnie zostały zorganizowane rekolekcje Domowego Kościoła, Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II st.

Print Friendly, PDF & Email

W dniach od 22 do 26 czerwca 2019 r. w Rościnnie zostały zorganizowane rekolekcje Domowego Kościoła, Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II st. W rekolekcjach wzięło udział 16 małżeństw, w tym 3 pary animatorskie. Rodziny przyjechały z diecezji: gnieźnieńskiej, zamojsko-lubaczowskiej,  poznańskiej,  bydgoskiej,  bielsko-żywieckiej,  łódzkiej, warszawskiej, toruńskiej, gdańskiej, katowickiej i lubelskiej. Rekolekcje prowadził ks. Bartłomiej Blat wspierany przez parę moderatorską: Agnieszkę i Juliusza Świtalskich. Oprawę i animację muzyczną zapewniła diakonia muzyczna, natomiast dzieci były pod opieką diakonii wychowawczej.

Program rekolekcji obejmował: jutrznię, Namiot Spotkania, Eucharystię, konferencje tematyczne, konferencje ogólne, spotkanie w kręgu, pogodny wieczór, nieszpory, adorację przed Najświętszym Sakramentem, wspólne śniadania i obiady, czas wolny dla rodziny. Piękno otaczającej przyrody służyło tworzeniu wspólnoty oraz pogłębianiu osobistej relacji z Panem Bogiem. Wszystkie elementy rekolekcji były dobrze zharmonizowane i zrównoważone, prowadzone zgodnie z charyzmatem  i zamysłem założyciela naszego Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego.

Celem rekolekcji było przybliżenie zadań pary animatorskiej i przygotowanie uczestników do pełnienia tej posługi w kręgach macierzystych. Uczestnicy doszli do wniosku, że cechy, które powinna spełniać idealna para animatorska powinny być dla nich inspiracją w dążeniu do tego ideału, mając świadomość swoich ludzkich ograniczeń oraz tego, że jesteśmy tylko narzędziem w rękach Pana.

Pan Bóg powołał nas drugi raz do posługi  animatorskiej na rekolekcjach ORAR II st. Posługa podczas poprzednich rekolekcji w macierzystej diecezji była dla nas bardzo trudna. Nasza jedność małżeńska została poddana wielkiej próbie. Jedną z przyczyn tej sytuacji było niewystarczające omodlenie rekolekcji. Kiedy zostaliśmy poproszeni o podjęcie tej posługi po raz drugi, mając w pamięci tamto doświadczenie mieliśmy pewne obawy. Powierzyliśmy jednak tę trudność Panu Bogu i On dał nam odpowiedź, aby mu zaufać. Odpowiedzieliśmy pozytywnie na prośbę i powierzyliśmy rekolekcje Panu na modlitwie. Kiedy w bezpośrednim okresie przed rekolekcjami pojawiło się zaproszenie skierowane do wszystkich uczestników o podjęcie nowenny do Ducha Świętego, wiedzieliśmy że Pan chce otoczyć te rekolekcje swoją szczególną opieką. Zakończenie nowenny miało miejsce podczas zawiązania wspólnoty w dniu przyjazdu na rekolekcje.

Czas rekolekcji to dla nas ogromne doświadczenie Bożego Pokoju oraz radości. Nie było szemrania, zgrzytów i duchowej huśtawki. Jak bardzo potrzebowaliśmy jako małżeństwo tego pokoju, który buduje naszą jedność. Po ludzku można powiedzieć, że mieliśmy szczęście, gdyż małżeństwa, którym mogliśmy służyć miały odpowiednią formację i były w pełni świadome tego po co przyjechały na te rekolekcje. My jednak widzieliśmy w tym wyraźne owoce nowenny do Ducha Świętego podjętej przez uczestników rekolekcji. Pan Bóg błogosławił i dawał widoczne znaki Swojej obecności poprzez pełną zaangażowania i pokory posługę księdza Bartka wspieranego przez Agnieszkę i Julka, diakonię wychowawczą i muzyczną, pozostałe pary animatorskie oraz wszystkich uczestników.

Najpiękniejszy moment rekolekcji miał miejsce podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem, kiedy mogliśmy odczuć obecność Pana tak blisko. „Boży pokój jak rzeka, (…) Boży pokój wypełnia duszę mą” – te słowa pięknej piosenki najlepiej podsumowują owoce tych rekolekcji, których doświadczaliśmy w ich trakcie oraz po zakończeniu.

Za ten błogosławiony czas i wszystkie łaski jakimi zostaliśmy obdarzeni – Chwała Panu !

Małgorzata i Robert

Print Friendly, PDF & Email