Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Paschalny Dzień Wspólnoty w Inowrocławiu

Dzień wspólnoty w rejonie inowrocławskim odbył się 12 maja 2019 r. w szkole katolickiej przy kościele św. Królowej Jadwigi. Gościem w naszej wspólnocie był ks. Wojciech Orzechowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży i moderator kręgu Domowego Kościoła. Tematem naszego majowego dnia wspólnoty to „Charyzmat i dary w służbie wspólnocie”. Ks. Wojciech wygłosił katechezę i na początku pięknie nawiązał do spotkania z papieżem Franciszkiem w Panamie w temacie „Młodzi w Kościele”. My też mamy być młodzi duchem, z młodym sercem, chociaż ciało może świadczyć o czymś innym. Nasza młodość i entuzjazm wiary to łaska z góry od Chrystusa, który zawsze jest najpiękniejszą młodością świata i cokolwiek nasz Pan dotknie staje się nowe, młode napełnione nowym życiem. Nasze serce będzie biło młodo, jeśli otworzy się na Ducha Świętego. Charyzmat to dar z nieba i my nie możemy zachować go dla siebie, ale ten dar zobowiązuje obdarowanego do służby. Przykładem jest Maryja gdy mówi „oto Ja służebnica Pańska” i śpieszy z pomocą.

Po wspaniałej katechezie każdy przyjrzał się swoim darom, które otrzymał od Boga i spojrzał na możliwość służby. Namiot spotkania przeżywaliśmy w kościele. Ważnym punktem dnia wspólnoty była Msza święta razem z parafianami. W kazaniu ks. Wojciech zauważył że największy dar, charyzmat to miłość która zobowiązuje nas by służyć, spalać dla najbliższych, dla współmałżonka, dzieci i innych.

Ostatnim punktem Dnia Wspólnoty była agapa, czas na kawę ciastko i rozmowy – dar spotkania z drugą osobą i wspólnotą. Dziękujemy Agnieszce i Juliuszowi za przygotowanie RDW – za ich służbę.

Print Friendly, PDF & Email