Rejonowy Dzień Wspólnoty w Gnieźnie

W niedzielę 20 października 2019 roku w CFE w Gnieźnie, odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty dla rejonu gnieźnieńskiego.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 13.45 od zawiązania wspólnoty. Na początku para rejonowa podzieliła się z nami  słowem usłyszanym na Kongresie KWC, który odbył się w dniach 28 i 29 września w Częstochowie. Następnie ksiądz Jacek Krzesiński przeprowadził krótką konferencję na temat Wolni i wyzwalający. W temacie tym, poruszona została historia Izraelitów w Egipcie, którzy po blisko 430 latach niewoli zostali wysłuchani przez Pana. Żadna niewola nie jest ostateczna, potrzebna jest decyzja, aby ruszyć oraz wytrwałość, bo drogi do wolności nie pokonuje się z dnia na dzień. Katecheza pokazała nam najlepszą drogę do wolności poprzez cztery najważniejsze kroki: zobaczyć niewolę, wołać do Pana, wyjść oraz iść.

Potem podzieleni na grupy kontynuowaliśmy powyższą katechezę, zestawiając zawarte w niej postulaty z naszym życiem. Odpowiadaliśmy sobie na pytania między innymi: Czym są zniewolenia? Jak mogę z nich wyjść? Jak mogę pomóc osobom zniewolonym? Rozważaliśmy również fragmenty ewangelii (Łk 5, 27-32; Mk 10, 17-22; Mt 14, 22-33), które wskazały nam,  że droga do wolności to zawsze droga z Jezusem.

Kolejnym punktem był Namiot Spotkania, podczas którego był czas na rozważanie ewangelii (Mk 10, 46-52) i osobistą refleksję.

Następnie uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, podczas której trzy małżeństwa oficjalnie wyraziły chęć dalszego formowania się we wspólnocie Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie i według jego zasad.

Spotkanie zakończyło się około godz. 18.00 agapą, podczas której w miłej atmosferze rozmów i pyszności spędziliśmy czas.

Print Friendly, PDF & Email