Rejonowy Dzień Wspólnoty w Rogoźnie

W kilku słowach chcielibyśmy podzielić się  radością ze spotkania z rodzinami z naszego rejonu kończącego rok pracy formacyjnej Domowego Kościoła. Kolejny raz Duch Święty pokazał nam, że działa w naszym życiu. Dzięki Jego działaniu na spotkanie rejonowe został wybrany dzień Wigilii Zesłania Ducha Świętego, a wspólną Eucharystię i Namiot Spotkania przeżywaliśmy w ten szczególny dzień w kościele pw. Ducha Świętego w Rogoźnie.

Spotkanie rozpoczęło się serdecznym powitaniem przez parę rejonową wszystkich uczestników oraz zawiązaniem wspólnoty. Po kilku słowach Marleny i Adriana, Adam i Dorota pełniący rolę diakoni muzycznej pięknym śpiewem  przygotowali nasze serca do modlitwy i spotkania z naszym Panem w Eucharystii.

Eucharystia miała bardzo uroczysty nastrój. Przewodniczył jej ks. Sławomir Rachwalski – moderator diecezjalny DK w koncelebrze z trzema kapłanami: ks. Jackiem Bartmańskim, moderatorem rejonowym DK,  ks. Hubertem Staszakiem– moderatorem kręgu pilotowanego w Budzyniu oraz czyniącym honory gospodarza tego miejsca ks. Arkadiuszem Ksyckim. Ks. Jacek w swojej homilii ukazywał głębię powołania  małżonków – w małżeństwie, rodzinie i służbie, która przyniesie radość i wdzięczność,  jeżeli zawsze napełnieni mocą Ducha św. będziemy pamiętać,  że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem.

Po Eucharystii mieliśmy możliwość spotkania z Jezusem twarzą w twarz i porozmawiania o sobie, o nas jako małżonkach i rodzicach, o nas jako świeckich w Kościele, rozważając fragment 1 Listu do Koryntian o darach i charyzmatach Ducha Świętego.

Po części modlitewnej przyszedł czas na konferencję ks. Sławomira Rachwalskiego. Usłyszeliśmy, że każdy z nas mocą słów Chrystusa i otrzymanych sakramentów posiada Ducha Świętego, jednak posiadanie Ducha św. nie jest tym samym co bycie posiadanym przez Niego. Duch Święty jest w nas i nie musimy go szukać na zewnątrz. Nie powinniśmy ograniczać Go i zamykać w naszym sercu, ale pozwolić, by działał w każdej przestrzeni naszej duszy i naszego ciała. Wspomniał również o tym co przeszkadza nam w doświadczaniu obecności Ducha św. Uderzające były również słowa nawiązujące do naszych zobowiązań i przedstawienie ich jako szanse dające okazję i możliwość odnalezienia poruszeń Ducha Świętego i spotkania się z Nim. Jeżeli w zobowiązaniach spotkamy Ducha Świętego, nie będą one już naszym obowiązkiem, ale tęsknotą za spotkaniem z Nim. Wszyscy zgodnie przyznaliśmy, że temat nie został wyczerpany, ponieważ jest nieograniczony jak nieograniczony jest Duch Święty. A wszystkie wypowiedziane przez kapłana słowa chłonęliśmy w ciepłych promieniach słońca, delikatnym powiewie wiatru otoczeni zielenią drzew i kwiatów.

Po wysłuchanej konferencji przyszedł czas na spotkanie przy stole: wspólnym biesiadowaniu przy  grillu i słodkościach. Rozpoczął się czas wspólnej zabawy – rodziców, dzieci i wszystkich razem. W tak rodzinnej i wesołej atmosferze rozmów nie było końca. Napełnieni Duchem świętym, dobrym słowem, rozmową, zabawą i słoneczną pogodą z trudem rozeszliśmy się do domów.

To był dobry dzień przeżyty w radości z bycia we wspólnocie budowanej wokół Chrystusa. Wyrażamy wdzięczność naszym kapłanom, parze rejonowej, diakoni muzycznej oraz wszystkim rodzinom za oddanie i zaangażowanie w organizację i przygotowanie agapy.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na to spotkanie. Chwała Panu!

Mirka i Andrzej

Print Friendly, PDF & Email