Triduum Paschalne 2019

Triduum Paschalne w Oazie 
Czcigodny Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że Triduum Paschalne to wielkie, doroczne rekolekcje Kościoła powszechnego. Powinny zatem być przeżywane ze szczególną uwagą – zwłaszcza, że czas ten zawiera w sobie całą istotę chrześcijaństwa. W związku z tym zaproponował, aby  raz w życiu przeżyć te święte dni w formie rekolekcji. Wypływa to przede wszystkim z troski, by całe życie Kościoła było stopniowo włączane w rytm tajemnicy paschalnej Chrystusa. Tym samym jednorazowe, wyjątkowe przeżycie Triduum Paschalnego ma inspirować także do pełnego, świadomego zaangażowania, lepszego ukształtowania i przeżycia Triduum w parafii, w której żyjemy i posługujemy.
Doświadczenie Triduum Paschalnego we wspólnocie rekolekcyjnej jest ważnym krokiem na drodze formacji deuterokatechumenalnej. Rekolekcje skierowane są przede wszystkim do osób, które uczestniczyły w Oazie Nowego Życia II stopnia, jednak w przypadku Domowego Kościoła wystarczy przeżyty I stopień Oazy Rodzin.
W dniach 18-21 kwietnia 2019 r. w gościnnym domu Sióstr Pallotynek w Gnieźnie 32-osobowa grupa oazowej młodzieży, dorosłych oraz rodzin z Domowego Kościoła, przeżyła Triduum Paschalne w formie rekolekcji, które prowadził moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie AG ks. Hubert Wiśniewski. Uczestnicy mogli doświadczyć wielkoczwartkowej radości i uwielbić Chrystusa za ustanowienie sakramentów Eucharystii oraz święceń. Droga krzyżowa oraz liturgia Wielkiego Piątku wprowadziły w ciszę i czuwanie przy Bożym Grobie. W Wielką Sobotę miało miejsce nabożeństwo błogosławienia uszu i warg oraz celebracja o imieniu chrześcijańskim. Po zapadnięciu zmroku rozpoczęła się uroczysta Liturgia Paschalna i zabrzmiało radosne Alleluja!
Wspólnota oazowa wraz ze wspólnotą Sióstr Pallotynek miała okazję przeżyć ten święty Paschalny czas świadomie, koncentrując się na codziennej modlitwie Liturgią Godzin, indywidualnym czuwaniu i adoracji w atmosferze wyciszenia, z dala od zgiełku przedświątecznych przygotowań. Rekolekcje były umacniającym doświadczeniem powszechności Kościoła.
Print Friendly, PDF & Email