XXII Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła do św. Józefa w Kaliszu

Do Kalisza, do św. Józefa wybieraliśmy się od trzech lat i zawsze były jakieś obiektywne przeszkody, z powodu których rezygnowaliśmy z pielgrzymki, zawsze ze smutkiem w sercu. W tym roku wpisaliśmy pielgrzymkę do kalendarza na długo przed terminem, z nadzieją, że w końcu uda się.

Cieszymy się, że nasze pragnienie serca było zgodne z wolą Bożą i 18 maja mogliśmy pielgrzymować do św. Józefa wraz innymi rodzinami Domowego Kościoła. Data spotkania była znacząca – dzień 99. urodzin św. Jana Pawła II, Patrona Rodzin, toteż konferencja ks. Krzysztofa Łapińskiego, moderatora krajowego Domowego Kościoła poświęcona była aktualności myśli naszego wielkiego Rodaka dotyczącej małżeństwa i rodziny. W pierwszej części konferencji ks. moderator przybliżył sylwetkę św. Jana Pawła II – kapłana, który od początku swej kapłańskiej drogi zaangażowany był, najpierw jako wikariusz, a później biskup, w codzienne życie małżeństw i całych rodzin. Karol Wojtyła przygotowywał narzeczonych do ślubu, błogosławił nowożeńcom, chrzcił dzieci, towarzyszył rodzinom w radosnych i trudnych momentach ich życia. Ks. Łapiński podkreślał, że taka postawa to wzór „zdrowej, pasterskiej posługi małżonkom” dla współczesnych kapłanów. W drugiej części wypowiedzi moderator DK przybliżył zgromadzonym pielgrzymom główne myśli Jana Pawła II z adhortacji „Familiaris consortio”. Punktem wyjścia było przywołanie definicji małżeństwa jako komunii dwojga osób. Mówił również szeroko o zadaniach chrześcijańskiej rodziny, wykazując aktualność przesłania św. Jana Pawła II w naszych czasach.

Po konferencji wysłuchaliśmy dwóch świadectw małżeństw o tym, jak żyją na co dzień szansami, które daje im wspólnota Domowego Kościoła, jak wypełnianie zobowiązań wpływa na pogłębienie ich wzajemnej miłości. Czas  pomiędzy konferencją a Eucharystią wypełniony był rozmowami z znajomymi poznanymi na rekolekcjach, którzy  podobnie jak my przyjechali do Kalisza, do św. Józefa. Nasi bracia i siostry z diecezji kaliskiej zadbali o to, abyśmy nie byli głodni. Były więc i drożdżówki i gorąca zupa.

Kulminacyjnym punktem spotkania była Eucharystia w sanktuarium, koncelebrowana przez biskupa Krzysztofa Włodarczyka,  delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie i innych dwudziestu kapłanów. Oprawę liturgiczną przygotowała w tym roku filia pelplińska, a nasza diecezja miała zaszczyt przeczytać komentarze i drugie czytanie. Kościół pękał w szwach, bo było nas około 2 tysięcy oazowiczów z całej Polski oraz Ukrainy, a modlitwa i śpiew płynęły z serca. W homilii ksiądz biskup zachęcał małżonków do przyzywania Ducha Świętego w codziennym życiu, tak jak św.Jan Paweł II uczynił to na Placu Zwycięstwa podczas pierwszej wizyty do Polski. Pielgrzymka zakończyła się zawierzeniem rodzin Domowego Kościoła św. Józefowi. Oddaliśmy Oblubieńcowi Najświętszej Marii Panny rodziny naszej diecezji, szczególnie rejonu II.

Wdzięczni Bogu, św. Józefowi oraz św. Janowi Pawłowi II już myślimy o pielgrzymce w następnym roku.

Marlena i Adrian

Print Friendly, PDF & Email