Oaza Ewangelizacji i ORAE!

W dniach 03.02.-06.02.2020r. w Skrzatuszu odbyła się Oaza Ewangelizacji wraz z Oazą Rekolekcyjną Animatorów Ewangelizacji. W rekolekcjach uczestniczyło ponad siedemdziesiąt osób, które na co dzień formują się w małych grupach oazowych przy parafiach. Uczestnicy OE prowadzeni przez animatorów i moderatorów doświadczali piękna Bożej miłości, odkrywali jak zbliżyć się do Pana Boga, budować dobre relacje z ludźmi, natomiast młodzież z ORAE uczyła się jak ewangelizować, a nabyte umiejętności mogli przetestować ostatniego dnia, kiedy dobrani w małe zespoły pojechali głosić Słowo Boże do Piły. 

Każdy z czterech dni miał swojego patrona, postać zaczerpnięta z Pisma Świętego. Pierwszego dnia towarzyszył nam Nikodem, który przychodzi do Jezusa z życiowymi problemami i pragnie się ich pozbyć. Drugi dzień to dzień Samarytanki, odrzuconej przez siedmiu mężczyzn kobiety, która w Jezusie odnajduje swoje Pana  i Zbawiciela. Postacią trzeciego dnia była Jawnogrzesznica, którą Chrystus uratował od śmierci i wybaczył jej wszystkie grzechy, natomiast ostatni, piąty dzień był dniem Dobrego Pasterza, czyli Chrystusa, który pozostawił dla nas sakrament Eucharystii. 

O formację uczestników w trakcie rekolekcji, a także o to, żeby każdy czuł się dobrze dbało dwunastu animatorów na czele z moderatorami: mod. Anną Frąckowiak, ks. Hubertem Wiśniewskim,  ks. Jarosławem Wesołowskim oraz ks. Waldemarem Myką. 

Czas, który spędziliśmy w Skrzatuszu na pewno przyniesie błogosławione owoce oraz piękne relacje, co już możemy zauważyć. Wyjeżdżając wszyscy czuli niedosyt i każdy z nas zapisał sobie w kalendarzu datę kolejnego wspólnego spotkania, czyli Oazy Modlitwy  w Barcinie, która odbędzie się w dniach 20-22.03.2020r. Nie możemy się doczekać.

Print Friendly, PDF & Email