Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Bydgoszczy

Papież Franciszek rozpoczął 9 października tego roku XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Jego prace potrwają dwa lata. Najpierw odbędzie się faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynentalna, a wreszcie w 2023 – powszechna. Obecny synod różni się od dotychczasowych, bowiem w jego pracach mają uczestniczyć nie tylko biskupi zgromadzeni wraz z towarzyszącymi im ekspertami w Rzymie, ale także w poszczególnych Kościołach lokalnych: duchowni, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy oraz całe wspólnoty i ruchy katolickie. Stąd też, jak wyjaśniał ks. Marek Sędek we wprowadzeniu do materiałów na DWDD, wziął się  pomysł na temat jesiennego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych Ruchu Światło-Życie. „Synodalność Kościoła” – temat wielowymiarowy i wcale niełatwy, uczestnicy DWDD w ramach filii pelplińskiej, podjęli 20 listopada w Bydgoszczy. Przyjechaliśmy z diecezji gdańskiej, elbląskiej, warmińskiej, pelplińskiej, bydgoskiej, toruńskiej oraz oczywiście gnieźnieńskiej. Zgromadziliśmy się w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „COLLEGIUM SALEZIANUM”, a spotkanie otworzył moderator filialny, ks. Zenon Pipka. Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy konferencji ks. Wacława Dokurno. W namiocie spotkania podążaliśmy za Jezusem w Jego Słowie, wsłuchując się w poruszenia Ducha Świętego. Następnie zgromadziliśmy się na Eucharystii, koncelebrowanej przez kapłanów posługujących w Ruchu Światło-Życie. Homilię skierował do nas gospodarz miejsca, ks. Piotr Poćwiardowski, moderator diecezjalny Ruchu Światło- Życie. Po południu miały miejsce spotkania w grupach diakonijnych oraz spotkanie kręgu filialnego. Refleksję na temat synodalności podjęliśmy w oparciu o fragment dokumentu przygotowawczego na XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Każda grupa pochyliła się nad jednym z dziesięciu zagadnień, wyrażających różne aspekty „przeżywanej synodalności”: TOWARZYSZE PODRÓŻY; SŁUCHANIE; ZABIERANIE GŁOSU;  CELEBROWANIE; WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚC W MISJI; PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE; Z INNYMI WYZNANIAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI; WŁADZA I UCZESTNICTWO; ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI; FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI. Wnioskami wypracowanymi w małych grupach podzieliliśmy się podczas Godziny Odpowiedzialności. Jesienne DWDD w Bydgoszczy zakończyliśmy uroczystymi nieszporami.

Marlena i Adrian Ptaszyńścy

Print Friendly, PDF & Email