Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Pielgrzymka KWC do Niepokalanowa

W sobotę 25.09.2021 A.D. w Niepokalanowie uczestniczyliśmy w krajowej pielgrzymce KWC. Chcielibyśmy się podzielić z Wami naszymi przeżyciami. Pokrótce opiszemy to w dwóch relacjach/świadectwach:

  1. W lipcu podpisaliśmy deklarację KWC na rok i po raz pierwszy uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce KWC do Niepokalanowa. Spotkaliśmy tam bardzo wielu ludzi dobrej woli, którym przyświeca ten sam cel. Budująca jest ta ilość (ok. 1500 osób), choć i tak wiadomo, że przyjechała tutaj tylko mała część członków KWC. Uroczysta Eucharystia, pouczająca homilia, piękne śpiewy i dźwięk gitary nadawały odpowiedni charakter temu wydarzeniu. Konferencja o św. Maksymilianie Kolbe była dla nas nauką, że nienawiść niszczy człowieka, a tylko miłość jest siłą twórczą i gwarancją wolności. ,,Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Nasz święty we wszystkim widział miłosierną dobroć Niepokalanej. My w ramach miłości i odpowiedzialności za dobro braci i sióstr możemy podjąć osobisty dar w Krucjacie abstynencji od alkoholu. W słowach księdza moderatora KWC usłyszeliśmy jak wielka jest potrzeba niesienia pomocy w czasach licznych zagrożeń. Są to uzależnienia nie tylko od alkoholu, ale od innych używek czy zachowań (np.seksu), niszczące nie tylko indywidualne osoby, ale ludzi im bliskich. Jest wielka potrzeba głoszenia Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka, a modlitwa to często jedyny środek pomocy, kiedy po ludzku nic się nie da zrobić. Dzięki ofierze Jezusa możemy otrzymać wolność i uzdalniać się do kochania, do posiadania siebie w dawaniu siebie.
    Do Niepokalanowa przyjechała z nami nasza córka Emilia. Od dłuższego czasu myślała o oddaniu krwi, ale zawsze coś nie pasowało. Była bardzo szczęśliwa, a my dumni, że mogła ofiarować ,,małą część” (450ml) siebie dla potrzebujących. Żałujemy bardzo, że nie mogliśmy brać udziału w Drodze Krzyżowej i wysłuchać świadectw. Mamy nadzieję, że będzie to nam kiedyś jeszcze dane. 

Dorota i Leszek

  1. Chcieliśmy Kochani kilkoma słowami opowiedzieć Wam o Drodze Krzyżowej, która zakończyła krajową pielgrzymkę KWC w Niepokalanowie. Po wyśmienitym obiedzie przygotowanym przez kucharzy wojskowych z Sochaczewa przeszliśmy na plac za bazyliką i uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej opartej na nauczaniu błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Przy co drugiej stacji było wygłoszone świadectwo członka KWC. Świadectwa, które ukazały Miłosiernego Boga posługującego bliźnim przez konkretnych ludzi i konkretne czyny. Dowiedzieliśmy się o tym jak Bóg wkroczył w życie wielu w sposób spektakularny oraz wielu w sposób cichy i pokorny. Wielkie bogactwo historii wyzwolenia ze zniewoleń ku wolności i radości w Chrystusie.

Agnieszka i Piotr

Print Friendly, PDF & Email