Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Rejonowy Dzień Wspólnoty w Inowrocławiu

14 marca 2021 r.w kościele św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty. Po powitaniu, krótkim wprowadzeniu oraz zapaleniu świecy oazowej przez parę rejonową Jolantę i Dariusza Kończalskich, rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. Pawła Buckiego. Podczas homilii usłyszeliśmy słowa zachęty spoglądania na krzyż, gdzie wszystko się zaczyna i kończy. Dzieło zbawienia przyniesie owoce w życiu człowieka, gdy ten otworzy się na nie poprzez swoją wiarę. Na zakończenie Eucharystii otrzymaliśmy również przesłanie, iż nie wystarczy być jedynie człowiekiem religijnym, lecz przede wszystkim uwierzyć Chrystusowi. Po zakończeniu Eucharystii, ubogaceni słowem Bożym i piękną homilią, posileni Ciałem Pańskim, a także uraczeni pięknym śpiewem naszej diakonii muzycznej rozjechaliśmy się do swoich domów.

Print Friendly, PDF & Email