Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Adwentowy Dzień Wspólnoty w Gnieźnie

W niedzielę Gaudete, niedzielę radości, 11 grudnia 2022 r. w kościele pw. bł. Jolenty w Gnieźnie, obchodziliśmy Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty rejonu gnieźnieńskiego.

Po zawiązaniu wspólnoty uczestniczyliśmy w konferencji na temat liturgii. W prowadzonej przez ks. Sławomira Rachwalskiego w nieszablonowy sposób części formacyjnej, zostaliśmy skonfrontowani z naszym podejściem do udziału we mszy świętej. Proboszcz goszczącej nas parafii zwrócił szczególną uwagę na aktywne uczestnictwo, które definiuje chrześcijański charakter obrzędu, w którym nie uczestniczymy biernie sprowadzając go tylko do pogańskiego rytuału. Wielbiąc Boga na mszy św. czynimy to na wzór wiecznego uwielbienia w niebie. Z tej nauki płynął też wniosek, że nie możemy pozostawać nieświadomi, ale winniśmy dążyć do rozwoju naszej wiedzy o liturgii.

Po treściwej konferencji rozpoczęliśmy pracę w grupach, której hasłem w nawiązaniu do Życia w świetle była świeca i jej znaczenie. Dzięki trafnie dobranym materiałom zgłębialiśmy i odkrywaliśmy znane bardziej lub mniej świece wykorzystywane w różnych formach liturgii. Paschał, świece chrzcielne, adwentowe, ołtarzowe czy zapomniane kalendarzowe, wszystkie sprowadzały nas do jednego wniosku: światło to życie, a Bóg, źródło każdego światła i życia, prowadzi nas ku Sobie.

Po tej burzy informacji mogliśmy zatopić się w modlitwie w czasie Namiotu Spotkania (Łk2, 25-32), następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Krzysztofa Szkopka i ks. Jacka Krzesińskiego. Ks. Jacek w homilii nawiązał do „radości”, na którą w nauczaniu Kościoła zwracano uwagę a która często nie jest przypisywana wspólnocie katolickiej, czego przykładem był sam papież Paweł VI, który będąc autorem encykliki „Gaudete in Domino” (Radość w Panu) sam nie był uznawany za rozradowanego. Niemniej radość to nie wesołkowatość i rozradowany duch nie musi oznaczać śmiechu przy każdej okazji. „Gaudete” dopełniły kolejne pary uroczyście wstępujące tego dnia do KWC.

Po uczcie duchowej, przyszedł też czas na coś dla ciała. Na wspólnej agapie, dzieliliśmy się wrażeniami minionego dnia snując już plany kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

Olga i Michał