Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

W sobotę 5 listopada 2022 r. odpowiedzialni i członkowie różnych diakonii diecezjalnych spotkali się na Jesiennym Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Filia pelplińska, do której należy archidiecezja gnieźnieńska,  spotkała się tym razem w Elblągu, w Wyższym Seminarium Duchownym. Aby dotrzeć do Elbląga, musieliśmy pokonać ponad 300 km. Zdecydowanie bliżej mieli przedstawiciele pozostałych diecezji: toruńskiej, gdańskiej, pelplińskiej czy warmińskiej i bydgoskiej.

Tematem DWDD było „Życie w świetle = Nowa Kultura”. Sobotnie spotkanie było wypełnione po brzegi. Był czas na modlitwę we wspólnocie podczas uroczystej Eucharystii i osobiste spotkanie z Panem Jezusem w Namiocie Spotkania przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Rozważaliśmy fragment Listu do Filipian 2, 12-16. Wysłuchaliśmy również konferencji o istocie i roli KWC w otaczającym nas świecie, wygłoszonej przez Jarosława Szydłaka z diakonii wyzwolenia w archidiecezji gdańskiej. A następnie na podstawie fragmentu referatu wygłoszonego na ostatniej Kongregacji Odpowiedzialnych przez ks. Marka Sędka,  konfrontowaliśmy działanie KWC z czterema cechami współczesnego człowieka, które odkrył ks. Blachnicki w dzisiejszych ludziach tego świata. Po obiedzie odbyło się spotkanie w grupach diakonijnych, a pary diecezjalne uczestniczyły w kręgu filialnym.

Wieczorem, podsumowaliśmy naszą pracę w grupach i zakończyliśmy dzień wspólnymi nieszporami.

Marlena i Adrian Ptaszyńscy