Założyciel Ruchu Światło-Życie, Czcigodny Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki wskazywał, że życie rodzi się z życia: „tylko żywi ludzie opanowani pewną ideą, ludzie dysponujący określoną metodą i odpowiednimi środkami mogą ratować życie, mogą je szerzyć i doprowadzić do rozkwitu”.

W dniach 14-16 października  rozpoczęła się kolejna edycja Oazowej Szkoły Animatora, w której oazowicze formują się do posługi jako ci, którzy mają ożywiać i nieść życie drugiemu człowiekowi. Poprzez udział w wykładach, warsztatach, spotkaniach w grupach, poprzez uczestnictwo w nabożeństwach oraz Mszach świętych, nabierają Ducha oraz zdobywają konkretne narzędzia właściwe dla posługi w charyzmacie Światło-Życie.

Formacja Oazowej Szkoły Animatora trwa dwa lata i jest prowadzona w formie czterech weekendowych zjazdów w ciągu danego roku formacji. Kończy się wyjazdem do Krościenka na Centralną Oazę Matkę i przyjęciem błogosławieństwa do posługi animatora wraz z przyjęciem krzyża animatorskiego.

Moderatorkami Oazowej Szkoły Animatora  są Monika Nowakowska – odpowiedzialna za rok pierwszy oraz Anna Frąckowiak – odpowiedzialna za drugi rok szkoły animatora.