Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Pielgrzymka do Kalisza

Po spowodowanej pandemią przerwie w corocznym pielgrzymowaniu wspólnoty Domowego Kościoła do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w sobotę 14 maja 2022 r. można było znów cieszyć się spotkaniem w tym wyjątkowym miejscu – była to już XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła, by zawierzyć małżeństwa i rodziny św. Józefowi. Naszą diecezję reprezentowała grupa 14 osób która, choć niewielka liczebnie, była radosna i pełna ducha. Do Kalisza przyjechaliśmy z różnych zakątków naszej diecezji: z Chodzieży i okolic, Inowrocławia, Wrześni oraz Goliny.

Już przed oficjalnym rozpoczęciem, pomimo silnego wiatru, plac przy Sanktuarium był pełen powitań, serdecznych uścisków, rozmów i pielgrzymów nadciągających z transparentami, z różnych stron kraju. Na początku, czas spotkania został zawierzony w modlitwie Duchowi Świętemu, po czym Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie – para krajowa Domowego Kościoła wraz z ks. Damianem Kwiatkowskim – moderatorem krajowym, z wielką energią, radosnym zawołaniem powitali wszystkich zebranych. Jednocześnie wiatr się nieco uspokoił i wyszło słońce. Kustosz sanktuarium ks. prałat dr Jacek Plota serdecznie witając wspólnotę Domowego Kościoła, przypomniał wezwanie Jana Pawła II do modlitwy za rodzinę i życie, zaznaczając, że sam św. Józef był obrońcą rodziny i życia. Zachęcił jednocześnie do odprawienia 33-dniowych rekolekcji zawierzenia św. Józefowi, którego można dokonać,  kończąc rekolekcje w sanktuarium.

Po kolejnym przywitaniu wszystkich, tym razem przez Katarzynę i Piotra Kania, tj. parę Domowego Kościoła diecezji kaliskiej wraz z moderatorem ks. Michałem Pacyną, rozpoczęła się konferencja pt. „Święty Józef – człowiek z zasadami”, którą wygłosił ks. Piotr Górski – duchowny diecezji kaliskiej, doktor teologii dogmatycznej, józefolog. Święty Józef został przedstawiony jako człowiek „zasłuchany” w Boga, otwarty na Jego działanie, przez co zdolny do pełnienia woli Bożej. Spojrzenie na św. Józefa w tym świetle zostało pokazane przez pryzmat m.in. treści objawień Katarzyny Emmerich oraz proroctw i postaci patriarchów Starego Testamentu, które można odczytać jako skupiające się w pewien sposób wokół św. Józefa, będące jego zapowiedzią. Zwróciła uwagę myśl, że Bóg w historii zbawienia pragnął ziemskiego ojca dla Jezusa właśnie w osobie św. Józefa, który jako jedyny święty został zaproszony, by stać się ikoną ojcostwa dla Jezusa – by również zgodnie z ówczesną żydowską tradycją, wprowadzać Jezusa w życie religijne i duchowe, uczyć zasad. Bóg w swoim zamyśle złożył tą niezwykłą misję w ręce św. Józefa. Święty Józef chroni od zła oraz je oddala poprzez słuchanie Boga, owocujące przyjęciem i posłuszeństwem wobec Bożych wezwań, a w konsekwencji pełnieniem woli Bożej. Odniesieniem do aktualnej sytuacji była refleksja nad zniszczonym dziś obrazem ojca i skutkami dla dzieci w postaci braku poczucia własnej wartości, tożsamości oraz lękiem przed życiem. Tak jak św. Józef chronił swoją rodzinę przed Herodem, tak dzisiejsi ojcowie poprzez wsłuchanie w Słowo Boże są wezwani do rozeznawania sytuacji swojej rodziny, tj. obecnych potrzeb, zagrożeń.

Nabożeństwo majowe poprowadził ks. moderator krajowy, a po jego zakończeniu był czas dla brata i siostry. Można było również posilić się ciepłym posiłkiem, o co zadbali troskliwi organizatorzy.

Najważniejszym wydarzeniem dnia była wspólna Eucharystia, której przewodniczył bp Damian Bryl – biskup diecezjalny kaliski. Sanktuarium św. Józefa było wypełnione po brzegi. Podczas Mszy Świętej posługiwały małżeństwa i rodziny z różnych diecezji. Biskup Damian Bryl, głosząc homilię, odniósł się do drogi wypełniania przykazań, szczególnie w małżeństwie i rodzinie, podkreślając doświadczenie i świadectwo miłości wzajemnej, która jest wyjątkowym darem Bożym. Błogosławiony wspólnotowy czas i modlitwę zwieńczyło zawierzenie małżeństw, rodzin i wspólnoty Domowego Kościoła w kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa – przez parę krajową i moderatora Domowego Kościoła w obecności bp. Damiana Bryla.

Na koniec wybrzmiała zapowiedź przyszłej ogólnopolskiej pielgrzymki z dziękczynieniem za 50 lat istnienia Domowego Kościoła – wyjątkowej, bo tym razem do stóp Matki Bożej na Jasnej Górze.

Paulina i Maciej Boruccy