Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Rejonowy Dzień Wspólnoty w Biechowie

W niedzielę 13 listopada 2022 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie, obchodziliśmy Rejonowy Dzień Wspólnoty rejonu wrzesińskiego. RDW rozpoczął Namiotem Spotkania, podczas którego rozważaliśmy fragment Ewangelii wg św. Łukasza 21, 5–19. W czasie parafialnej Mszy Świętej, w której członkowie Domowego Kościoła aktywnie uczestniczyli, po wygłoszonym przez ojca Przemysława kazaniu, dwa małżeństwa z DK powiedziały świadectwo na temat ich drogi w DK i tego czym dla nich jest ta wspólnota. W ten sposób członkowie DK pokazują żywe świadectwo ich spotkania z Panem Bogiem poprzez wspólnotę Domowego Kościoła. Po Mszy bardzo ciekawą konferencję wygłosił ks. Michał Hinz – proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Orzechowie. Ksiądz Michał w swoim wystąpieniu nawiązał do pierwszego listopada, kiedy obchodziliśmy święto Wszystkich  Świętych oraz uwypuklił ważność listopadowej modlitwy za zmarłych zarówno z naszych rodzin, jak i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Następnie moderator rejonowy ks. Mariusz Orlikowski wygłosił krótką konferencję na temat kerygmatu. Po zakończeniu części oficjalnej, cała wspólnota rejonu wrzesińskiego, spędziła bardzo miłe popołudnie przy kawie i ciastku. Każde spotkanie rejonu, to wspaniała okazja do wzajemnego poznawania się, otwierania na działające w rejonie kręgi oraz pogłębiania wiary poprzez wspólną modlitwę.