Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Rejonowy Dzień Wspólnoty w Inowrocławiu

23 października 2022 r. w Inowrocławiu w szkole katolickiej przy parafii p.w. św. Królowej Jadwigi odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Domowego Kościoła oraz Oazy Dorosłych. My na spotkanie przybyliśmy całą rodziną. Nasza czwórka dzieci miała zapewniona wspaniałą opiekę przez diakonię wychowawczą. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15:30 zawiązaniem wspólnoty, przywitaniem przez parę rejonową oraz podzieleniem się Słowem Bożym poprzez wylosowanie karteczki z fragmentem Pisma Świętego. Następnie wysłuchaliśmy świadectw innych małżeństw, które pozwoliły na refleksję jak bardzo Pan Bóg jest obecny i działa w naszym życiu. Nie zabrakło też wspólnego śpiewu i uwielbienia Pana Boga przy akompaniamencie diakonii muzycznej. Podczas pracy w grupach rozważaliśmy temat misji jaką mamy w naszej wspólnocie, oraz obszary, na którym możemy taka misję pełnić i dawać innym świadectwo swojej wiary. Wypracowaliśmy razem koncepcje i stworzyliśmy papirusy ewangelizacyjne, którymi podzieliliśmy się podczas agapy. Nasz dzień wspólnoty zakończył się Namiotem Spotkania oraz Eucharystią o godz. 18.00, w czasie której nasi współbracia posługiwali. Polecamy udział w dniach wspólnoty, gdyż pozwala nam to spojrzeć szerzej na cel naszej wspólnoty oraz wymieniając się doświadczeniami wzrastać w wierze. W Domowym Kościele łączy nas Pan Bóg, który jest Najwyższym Dobrem, dzielmy się zatem Tym Dobrem między sobą i umacniając się nawzajem nieśmy je tam,  gdzie nas Pan Bóg posyła.

Alina i Kamil Sojka