Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu chodzieskiego

Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rejonu chodzieskiego przeżywaliśmy w parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży. Kontynuując rozważania  w ramach hasła roku formacyjnego tj. „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”, podczas tego dnia tematem przewodnim był „Krzyż”.

Po zawiązaniu wspólnoty i zapaleniu świecy, rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył ks. Krystian Molecki – moderator DK rejonu chodzieskiego. Mszę Świętą koncelebrowali ks. Jan Korygacz – proboszcz parafii NNMP oraz ks. Przemysław Kubacz – opiekun oazy młodzieżowej przy parafii św. Floriana w Chodzieży. W homilii ks. Krystian podjął refleksję nad krzyżem Jezusa oraz nad tym jak traktujemy „nasze krzyże” – czy niesiemy je z miłością, czy widzimy głębszy sens ich niesienia i czy łączymy je z ofiarą krzyżową Jezusa. Końcową myśl stanowiło stwierdzenie, że krzyż nie jest końcem, ponieważ prowadzi do zwycięstwa, do zmartwychwstania.

Po Mszy Świętej podczas Namiotu Spotkania, w ciszy i obecności Jezusa Eucharystycznego rozważaliśmy Słowo Boże, z tekstem pomocniczym, który zawierał zachętę do kontemplacji krzyża Jezusa, refleksji nad własnym pojmowaniem krzyża i do wprowadzenia rozważanego Słowa w życie. Następnie, już w salce parafialnej ks. Krystian Molecki krótkim wprowadzeniem, posłał nas na spotkania w grupach, gdzie kontynuowaliśmy temat w formie ewangelicznej rewizji życia tj. widzieć – osądzić – działać. Podczas spotkania w grupach m.in. dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i myślami nt. krzyża, studiowaliśmy także fragmenty Pisma Świętego i teksty ks. Franciszka Blachnickiego.

Na końcu Dnia Wspólnoty, dzieliliśmy radość bycia razem podczas agapy. Chwała Panu za ten wspólnotowy czas wielkopostnej refleksji, modlitwy, rozmowy i spędzonego razem czasu. Proboszczowi Ks. Janowi Korygaczowi dziękujemy za otwarte serce i drzwi na przyjęcie naszej wspólnoty w progach parafii NNMP w Chodzieży.

Paulina i Maciej Boruccy