Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Spotkanie opłatkowe w Inowrocławiu

W niedzielę Chrztu Pańskiego (8 stycznia 2023 r.) w naszej wspólnocie Domowego Kościoła rejonu inowrocławskiego odbyło się spotkanie opłatkowe. Spotkanie rozpoczęła Msza św. którą celebrował ks. Paweł Bucki. Po Eucharystii udaliśmy się do sali gimnastycznej Katolickiej Szkoły Podstawowej, gdzie po odczytaniu tekstu Ewangelii mówiącej o narodzeniu Jezusa oraz naszej wspólnej modlitwie, podzieliliśmy się opłatkiem, przekazując sobie nawzajem szczere i radosne życzenia oraz uściski, które jak wiemy odebrał nam na jakiś czas okres pandemii. Następnie wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Z wielką radością na naszym spotkaniu opłatkowym przywitaliśmy św. Mikołaja, który oczywiście przyniósł słodkie upominki dla najmłodszych członków Domowego Kościoła. Spotkanie opłatkowe zakończyło się wspólną agapą.