Oaza Ewangelizacji i Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji I stopnia

W trakcie tegorocznych ferii odbyła się Oaza Ewangelizacji oraz Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji dla młodzieży. Był to czas pełen odkryć, refleksji i spotkań.

Oaza Ewangelizacji to głoszenie prawd wiary, które dotykają najgłębszych zakamarków ludzkiego serca – to czas odkrywania prawdy o Bożej miłości, ludzkim grzechu, nowym życiu w Jezusie Chrystusie oraz zbawieniu, czas otwierania się na możliwość nawiązania prawdziwego dialogu z Bogiem poprzez modlitwę i sakramenty święte.

Centrum programu stanowiły fragmenty Ewangelii według św. Jana, czytane w niedziele Wielkiego Postu roku A. Te biblijne opowieści prowadziły przez podstawowe tematy ewangelizacyjne, takie jak nowe narodzenie z wody i Ducha Świętego, miłość Boża i Boże przebaczenie, grzech człowieka i jego odpuszczenie dzięki wierze w Chrystusa. Wiarę odkrywaliśmy jako osobistą więź z Bogiem, zanurzając się w obecności i działaniu Ducha Świętego w naszych sercach. Rozmawialiśmy także o wierze w zmartwychwstanie i życie wieczne, a także o posłuszeństwie wobec Chrystusa.

Wspólne spotkania nie tylko nas integrowały, ale także budowały więzi i tworzyły przestrzeń do pogłębiania wiary. Razem poznawaliśmy historie spotkań Jezusa z różnymi ludźmi, takimi jak Nikodem, Samarytanka czy jawnogrzesznica, co pozwalało nam jeszcze bardziej zbliżyć się do tajemnic Bożego działania w naszym życiu.

Ważnym wydarzeniem było także modlitewne spotkanie z biskupem Radosławem Orchowiczem. Jego obecność wśród nas napełniła nas radością i zachęciła do wytrwałości w naszej drodze za Jezusem. Jego słowa były dla nas duchową inspiracją.

Nasza Oaza była niezwykle rozśpiewana, co dodatkowo ubarwiło spotkania i pozwoliło jeszcze piękniej przeżywać Mszę świętą. Muzyka i śpiew stały się narzędziami, przez które mogliśmy wyrażać naszą radość i wdzięczność Bogu za Jego miłość.

Rekolekcje to nie tylko czas duchowego wzrostu, ale również okazja do zbudowania trwałych relacji i znalezienia przyjaciół. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz animatorom za te wspaniałe chwile i zapraszamy do dalszego odkrywania piękna wiary razem z nami!