Zapraszamy na Oazę Ewangelizacji i ORAE!

Nie masz jeszcze planów na ferie zimowe? Serdecznie zapraszamy na Oazę Ewangelizacji i Oazę Rekolekcyjną Animatorów Ewangelizacji do Skrzatusza! To 4dniowe  spotaknie, podczas którego doświadczysz, czym jest wspólnota, poznasz fantastycznych ludzi, a przede wszystkim jest to szansa na piękne (być...

Kurs Oazowy dla Animatora

Kurs Oazowy dla Animatora, przez członków Ruchu Światło- Życie nazywany w skrócie KODA, odbył się w okresie świąteczno-noworocznym w Chodzieży w parafii pw. św. Floriana, gdzie korzystaliśmy z gościnności księdza proboszcza Ireneusza Szypury. Rekolekcje trwały dziesięć dni i zgromadziły trzynastu...

List bpa Wiesława Śmigla do wspólnot

Troska o każde poczęte życie to nie tylko powinność religijna, wyraz wrażliwości duchowej i chęć pomocy najbardziej bezbronnym, ale również przejaw miłości do Ojczyzny, która przeżywa zapaść demograficzną — pisze w piśmie do liderów wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich Przewodniczący...

II zjazd Oazowej Szkoły Animatora

W dniach 23-24.11.2019r. odbył się II zjazd Oazowej Szkoły Animatora.Ci, którzy są posłani do głoszenia Dobrej Nowiny spotkali się, aby pogłębiać swoją wiedzę na temat Biblii, dogmatów Kościoła, metod prowadzenia spotkań oraz liturgii.  Dzięki gościnności proboszcza parafii pw. św. Floriana...

Oaza Modlitwy w Murowanej Goślinie

W dniach 08-10.11.2019r. w Murowanej Goślinie odbyła się Oaza Modlitwy. Spotkanie, na   które przyjechało prawie sto młodych osób z całej diecezji zaangażowanych w Ruch Światło-Życie. Spotkaliśmy się i cały weekend poświęciliśmy sobie, ale przede wszystkim Panu Bogu. W piątek...