Triduum Paschalne 2019

Triduum Paschalne w Oazie  Czcigodny Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że Triduum Paschalne to wielkie, doroczne rekolekcje Kościoła powszechnego. Powinny zatem być przeżywane ze szczególną uwagą – zwłaszcza, że czas ten zawiera w sobie całą istotę chrześcijaństwa. W związku...