Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Spotkanie z p. Jackiem Pulikowskim

12 lutego 2019 r. we wrzesińskiej Farze odbyła się prelekcja pod tytułem „Więź małżeńska, a wychowanie dzieci”, wygłoszona przez p. Jacka Pulikowskiego, autora wielu cennych publikacji o życiu małżeńskim.