priest-2711054_1920
Oaza kapłańska
Serdecznie zapraszamy każdego księdza - bez względu na to, czy jest związany z Oazą, czy też nie - na comiesięczne spotkania formacyjne. Jest to okazja do budowania wspólnoty kapłańskiej, czas modlitwy i dzielenia się swoimi doświadczeniami.
Spotykamy się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 20:00.
Miejsce: Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, ul. Seminaryjna 2a, Gniezno

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

Odpowiedzialny 

ks. Waldemar Myka

Pierwsze skpotkanie 2020/2021

Pierwsze po wakacjach oazowe spotkanie formacyjne księży. W tym roku towarzyszy nam hasło „Dojrzałość w Chrystusie”. Cieszymy się, że jest z nami neoprezbiter – ks. Marcin :

“Tylko ci, którzy posiadają w sobie nowe życie, mogą być narzędziem jego przekazywania innym”

Stowarzyszenie UKCHS uznaje za swego Założyciela Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, którego projekt Statutu Unii Kapłanów Chrystusa Sługi z roku 1980 stanowi zasadniczo podstawę statutu z 2003 r. Stowarzyszenie chce stanowić odpowiedź na wezwanie zawarte w art. 8 soborowego Dekretu o posłudze i życiu kapłanów: „Należy także wysoko cenić i pilnie zalecać stowarzyszenia, które w oparciu o statuty uznane przez kompetentną władzę kościelną, dzięki zatwierdzonemu lepszemu i stosowniejszemu porządkowi życia i pomocy braterskiej pielęgnują świętość kapłanów w wykonywaniu posługi i w ten sposób zamierzają służyć całemu stanowi kapłańskiemu” (por. kan. 278 § 2 KPK).
ks. franciszek blachnicki
1921-1987
Unia Kapłanów Chrystusa Sługi

Ruch Światło-Życie
Archidiecezji Gnieźnieńskiej

KONTAKT
kontakt