„Zobowiązania DK w świetle ośmiu błogosławieństw”

Rekolekcje
  1. Termin: 22-31 lipca 2019
  2. Miejsce: Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny w Piwnicznej-Zdroju
  3. Moderator: ks. Franciszek Jabłoński
  4. Para moderatorska: Mariola i Dariusz Kornetowie
  5. Kontakt: tel. 693 751 956; e-mail: dariusz_kornet@wp.pl
Przydatne informacje

1. Rekolekcje rozpoczynają się pierwszego dnia w godzinach popołudniowych, a kończą ostatniego dnia po śniadaniu.

2. Warunkiem przyjęcia na rekolekcje jest wcześniejsze przeżycie formacji podstawowej.

3. Na rekolekcje można przyjechać z własnymi dziećmi.

4. Koszt udziału w rekolekcjach: osoba dorosła – 1000 zł, dziecko 3-12 lat – 650 zł, dziecko poniżej 3 lat – bezpłatnie.

5. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł na konto:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
nr konta 71 1560 0013 2022 0180 3000 0030
Tytuł wpłaty: wasze nazwisko, rekolekcje tematyczne

6. Wpisanie na listę uczestników następuje po wpłaceniu zaliczki.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach należy o tym jak najszybciej powiadomić małżeństwo przyjmujące zgłoszenia. Zaliczka zostanie zwrócona po znalezieniu innego małżeństwa na zwolnione miejsce.

8. Zasadniczym celem rekolekcji jest pogłębienie życia wewnętrznego. Przyjazd na oazę zakłada wolę uczestniczenia we wszystkich przewidzianych programem ćwiczeniach rekolekcyjnych.

Małżonkowie
Dzieci
  1. Imiona i wiek dzieci biorących udział w rekolekcjach:
Dane kontaktowe
Formacja
  1. Oaza Rodzin I°Oaza Rodzin II°Oaza Rodzin III°Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I°Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II°
  2. Przynależność do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:
  3. brakkandydatczłonek
  4. brakkandydatczłonek
Uwagi

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej w celach rekolekcyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Print Friendly, PDF & Email