Pielgrzymka do św. Józefa w Kaliszu

Kalisz – 05.04.2008 – pielgrzymka do św. Józefa. Oj było nas było około 4 tys. Osób, a z naszej diecezji 44. Sanktuarium okazało się za małe, pielgrzymi nie zmieścili się w kościele. Czuło się siłę i moc naszego ruchu.

Było to wspaniałe doświadczenie jedności całej naszej wspólnoty z kraju. Byli nawet przedstawiciele DK z Hanoweru.

Tematem przewodnim była nadzieja, którą jest dla nas ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus. Tą nadzieją mamy żyć i być silni. Nasza nadzieja zawsze jest w istocie również nadzieją dla innych i tylko wtedy jest ona prawdziwie nadzieją także dla nas samych. Bardzo głęboko przeżyliśmy drogę światła.

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Biskup Stanisław Napierała. Mówił między innymi o nadziei w rodzinie, o nadziei, która kieruje ku przyszłości. Złożyliśmy także wotum wdzięczności za 10 lat opieki św. Józefa nad Domowym Kościołem. Odczytano akt zawierzenia i oddania rodzin z Domowego Kościoła, pod dalszą opiekę św. Józefa. Był to dla nas czas łaski. Została w naszych sercach nadzieja, że św. Józef, oręduje za nas, za nasze rodziny w niebie.

Print Friendly, PDF & Email