oklerycka4
Oaza klerycka
Odpowiedzialny za oazę klerycką
kl. Arkadiusz Wikariak 

RÓŻANIEC OAZOWY w PRYMASOWSKIM WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM 

ul. Seminaryja 2, 62-200 Gniezno

 

PONIEDZIAŁKI, godz. 20.30

23 marca 2020 – ZA RODZINY

W intencjach:
 1. O wzrost miłości i świętości dla małżonków
 2. O świadome przeżywanie sakramentu małżeństwa w codzienności
 3. O dobre duchowe przygotowanie do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych
 4. Aby rodziny były środowiskami wzrostu powołań kapłańskich
 5. Za małżeństwa Domowego Kościoła Archidiecezji Gnieźnieńskiej

 

20 kwietnia 2020 – ZA DZIECI I MŁODZIEŻ

W intencjach:
 1. Aby dzieci były obdarzane szacunkiem i miłością w rodzinach
 2. Aby młodzi ludzie potrafili przezwyciężać pokusy tego świata
 3. Aby dzieci i młodzież otwierali się na żywą obecność Chrystusa
 4. Za członków Oazy Dzieci Bożych Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 5. Za Młodzież Oazową Archidiecezji Gnieźnieńskiej

 

25 maja 2020 – ZA KAPŁANÓW

W intencjach:
 1. O świętość życia dla kapłanów
 2. Aby kapłani świadectwem swego życia przyprowadzali innych do Chrystusa
 3. O miłosierdzie Boże dla tych, którzy porzucili drogę kapłaństwa
 4. O nowe powołania kapłańskie z naszej archidiecezji
 5. Za kapłanów i kleryków posługujących w Ruchu Światło-Życie AG

 

22 czerwca 2020 – ZA OAZY REKOLEKCYJNE

W intencjach:
 1. O światło Ducha Świętego dla prowadzących oazy rekolekcyjne w AG
 2. O dobre duchowe przeżycie rekolekcji dla uczestników
 3. Za członków diakonii posługujących w czasie rekolekcji
 4. Za kapłanów i kleryków posługujących podczas oaz rekolekcyjnych
 5. O błogosławione i trwałe owoce rekolekcji

Ruch Światło-Życie
Archidiecezji Gnieźnieńskiej

KONTAKT
kontakt
Print Friendly, PDF & Email