Co nowego?

Triduum Paschalne 2019

Triduum Paschalne w Oazie  Czcigodny Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że Triduum Paschalne to wielkie, doroczne rekolekcje Kościoła powszechnego. Powinny zatem być przeżywane ze szczególną uwagą –
czytaj dalej…