Boże dary odkrywane w małżeństwie

Papież Franciszek w adhortacji Amoris Laetitia wskazał, że ważnym elementem życia małżeńskiego jest przyjaźń nakierowana na coraz silniejszą i intensywniejszą jedność, umożliwiająca ciągły rozwój oraz dojrzewanie małżonków (AL 125). Szukając sposobów umacniania małżeńskiej przyjaźni należy zawsze odnosić się do Bożego zamysłu oraz czerpać z darów płynących z sakramentu małżeństwa. Codzienność dostarcza bowiem sytuacji, które zaskakują, obnażają braki w relacji, ale jednocześnie mobilizują do wytężonej współpracy z łaską Bożą.

Okazją do odnowienia i ugruntowania swojej relacji małżeńskiej były 5-dniowe rekolekcje tematyczne Poznajmy się w małżeństwie, zorganizowane w ośrodku rekolekcyjnym Domowego Kościoła w Otorowie (21-26 sierpnia 2017). Są to rekolekcje autorskie przygotowane przez ks. Huberta Wiśniewskiego oraz Danutę i Krzysztofa Świtajów, a będące odpowiedzią na zapotrzebowanie małżonków do nieustannego odkrywania jedności i utwierdzania się w swoim powołaniu. Pomysł na tego typu formację zrodził się przez czterema laty, kiedy w rozmowach z małżeństwami biorącymi udział w rekolekcjach formacyjnych Domowego Kościoła można było wyczuć pragnienie odnowienia relacji na drodze pogłębionej refleksji teologicznej oraz ożywienia duchowego. Otwierając się na działanie Ducha Świętego udało się opracować poszczególne tematy oraz osadzić całość w charyzmacie Ruchu Światło-Życie i po raz czwarty przeprowadzić tego typu rekolekcje.

Podczas rekolekcji można było nie tyle usłyszeć co powinno się robić, aby wzmocnić relacje małżeńskie, ale przede wszystkim była okazja do przeżycia treści i zinterioryzowania ich w sobie. Dzięki pracy w małych grupach, animowanych przez samych uczestników, udało się przedyskutować i podzielić zagadnieniami dotykającymi samego sedna małżeńskiego życia. Począwszy od biblijnej refleksji nad naturą mężczyzny i kobiety, ich roli na drodze wzajemnego uświęcania się, poprzez sposoby wyrażania miłości, psychologiczne aspekty ludzkiej uczuciowości, aż po jednoczący wymiar współżycia i czystości małżeńskiej. Jutrznia, namiot spotkania oraz codzienna Eucharystia koncentrowały uczestników na Dawcy Życia i umacniały we wspólnocie oazowej Ruchu Światło-Życie. Był to czas wypełniony słowem Bożym, dialogiem małżeńskim, mnóstwem rozmów oraz chrześcijańską radością potwierdzającą obecność Ducha Świętego w żywym Kościele.

Print Friendly, PDF & Email