Spotkanie kręgu rejonowego

W sobotę 30 września 2017 odbyło się pierwsze, powakacyjne spotkanie gnieźnieńskiego kręgu rejonowego Domowego Kościoła. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 1000 w kościele św. Jerzego. Przewodniczył jej ks. Krzysztof Pecyna, a Słowo Boże wygłosił ks. Hubert Wiśniewski, który w tym roku przyjął posługę moderatora rejonowego. Na Mszy św. obecny był również ks. Tomasz Krawczyk, który przez 13 lat pełnił posługę moderatora diecezjalnego.

To niezwykłe spotkanie z Jezusem przy eucharystycznym stole wprowadziło nas w nowy rok formacji. W homilii, skierowanej do nas, ksiądz Hubert odniósł się do słów znajdujących się w tytule tegorocznego listu kręgu centralnego Domowego Kościoła: „Służę, więc jestem”. Mówił, czym jest w istocie służba drugiemu człowiekowi – w małżeństwie, rodzinie, we wspólnocie i w świecie. I jak pięknie to wezwanie do służenia łączy się z poczuciem jedności z innymi i odpowiedzialnością za otrzymane dary, których nie wolno nam zatrzymywać tylko dla siebie.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie modlitewno-formacyjne w salce przy parafii archikatedralnej. Był to czas na bliższe poznanie się małżeństw, które podjęły posługę par animatorskich w swoich kręgach, nowej pary rejonowej – Agnieszki i Piotra Zaporowskich, a także moderatora rejonowego – ks. Huberta Wiśniewskiego. To również czas dzielenia się radościami i trudnościami – w trosce o rozwój duchowy małżeństw w kręgach. Podczas spotkania Agnieszka i Piotr Zaporowscy przedstawili wszystkie nadchodzące wydarzenia, które przeżywane wspólnie, będą prawdziwie tę wspólnotę budowały.

Życzymy sobie nawzajem owocnego roku formacyjnego. Roku wzrastania w wierze, miłości i w służbie drugiemu człowiekowi.

Print Friendly, PDF & Email