Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty w Rogoźnie

W niedzielę 10 marca 2024 r. przy parafii pw. Ducha Świętego w Rogoźnie odbył się Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rejonu chodzieskiego.

Dzień zaczęliśmy Namiotem Spotkania, po którym w samo południe rozpoczęła się Msza Święta, którą celebrował ks. Hubert Staszak – moderator rejonu chodzieskiego DK. Po Eucharystii przeszliśmy do salek parafialnych – najmłodsi w celu zabawy, a pozostali, by formować się w oparciu o przewidziane treści. Tym razem nasz wspólnotowy dzień koncentrował się wokół tematu drogi formacyjnej. Moderator rejonowy DK ks. Hubert Staszak wygłosił katechezę, poświęcając szczególną uwagę tematowi „deuterokatechumenatu” – m.in. jego znaczenia oraz genezy. Z pewnością katecheza była też sposobnością do refleksji poprzez spojrzenie na swoją drogę i czas trwania formacji oraz ich wpływ na naszą dojrzałość chrześcijańską.

Trwając w temacie rozpoczęliśmy spotkanie w grupie. Na rozgrzewkę układaliśmy „puzzle” składające się z etapów formacji, które należało ułożyć we właściwym porządku. Ułożone przez nas kolejno etapy formacyjne stanowiły pomoc do kolejnego punktu, w którym każdy narysował na kartce swoją mapę/drogę formacji. Z pewnością mógł być to zaczyn do refleksji, wdzięczności, ożywienia wspomnień oraz patrzenia w przyszłość.  Mogliśmy również posłuchać tych, którzy chcieli się podzielić najważniejszymi dla nich punktami na swojej mapie/drodze. Tą część zakończyliśmy dziesiątką różańca, oddając Bogu w modlitwie wszystko to, co się w nas zrodziło.

Na koniec tego dnia pożywiliśmy się ciepłą zupą i spędziliśmy jeszcze trochę czasu na rozmowach przy wspólnym stole. Mimo, że sezon chorobowy ograniczył trochę naszą liczebność, to nie zabrakło radości z bycia razem.