priest-2711054_1920
Oaza kapłańska
Serdecznie zapraszamy każdego księdza - bez względu na to, czy jest związany z Oazą, czy też nie - na comiesięczne spotkania formacyjne. Jest to okazja do budowania wspólnoty kapłańskiej, czas modlitwy i dzielenia się swoimi doświadczeniami.
Zazwyczaj spotykamy się w drugi poniedziałek miesiąca o godz. 20:00.
Miejsce: Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, ul. Seminaryjna 2a, Gniezno

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

Terminy spotkań w roku 2023/2024

11 września 2023

9 października 2023 

13 listopada 2023 

4 grudnia 

12 lutego 2024 

11 marca 2024 

8 kwietnia 2024 

13 maja 2024 

10 czerwca 2024 

Odpowiedzialny 

ks. Waldemar Myka

“Tylko ci, którzy posiadają w sobie nowe życie, mogą być narzędziem jego przekazywania innym”

Stowarzyszenie UKCHS uznaje za swego Założyciela Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, którego projekt Statutu Unii Kapłanów Chrystusa Sługi z roku 1980 stanowi zasadniczo podstawę statutu z 2003 r. Stowarzyszenie chce stanowić odpowiedź na wezwanie zawarte w art. 8 soborowego Dekretu o posłudze i życiu kapłanów: „Należy także wysoko cenić i pilnie zalecać stowarzyszenia, które w oparciu o statuty uznane przez kompetentną władzę kościelną, dzięki zatwierdzonemu lepszemu i stosowniejszemu porządkowi życia i pomocy braterskiej pielęgnują świętość kapłanów w wykonywaniu posługi i w ten sposób zamierzają służyć całemu stanowi kapłańskiemu” (por. kan. 278 § 2 KPK).
ks. franciszek blachnicki
1921-1987
Unia Kapłanów Chrystusa Sługi

Ruch Światło-Życie
Archidiecezji Gnieźnieńskiej

KONTAKT
kontakt