Święto patronalne Ruchu Światło-Życie

W środę 8 grudnia o godz. 1800 w kościele pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie młodzież oazowa i kręgi Domowego Kościoła spotkały się na koncelebrowanej Mszy św. której przewodniczył ks. Michał Sołomieniuk. Po Mszy była agapa połączona  z kręgiem biblijnym.

Podobne spotkanie odbyło się w Chodzieży. We Mszy św. celebrowanej przez ks. Szymona Pawłowskiego uczestniczyły rodziny z Domowego Kościoła. Po Mszy wszyscy spotkali się na agapie.

W Inowrocławiu rodziny świętowały razem z oazą młodzieżową. Mszy świętej przewodniczył ks. Piotr Kotowski, który od stycznia będzie pełnił posługę duszpasterską w Trzemesznie. Małżeństwa Domowego Kościoła podziękowały ks. Piotrowi za dotychczasową posługę moderatora rejonowego.

Print Friendly, PDF & Email