Klerycy na Oazie

W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję towarzyszyć małżeństwom należącym do Domowego Kościoła, które przeżywały rekolekcje (Oazę Rekolekcyjną Animatorów Rodzin II stopnia) w murach klasztoru franciszkańskiego przy parafii p.w. św. Bonawentury w Pakości. Celem tych rekolekcji było przygotowanie par małżeńskich do świadomego podjęcia posługi animatorskiej w kręgach, do których należą. Rekolekcje miały ukazać wagę i odpowiedzialność ich obowiązków. Organizatorem tych dni było małżeństwo należące do gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie – Agnieszka i Juliusz Świtalscy, którzy świetnie sprawdzili się jako para prowadząca. Jedną z wielu zalet Domowego Kościoła, o czym mieliśmy okazję przekonać się w czasie rekolekcji, jest to, że wspólnota ta zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, której celem jest dążenie do świętości, w jedności ze współmałżonkiem. Formacja ta chce pomóc parom trwającym w związku sakramentalnym, w budowaniu między nimi prawdziwej jedności, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Posługę kapłana moderatora podczas tych rekolekcji pełnił ks. Jacek Krzesiński – wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich. My – klerycy uczestniczyliśmy codziennie wraz z rodzinami w Namiocie Spotkania, Jutrzni, Eucharystii, a także w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Bardzo ciekawym i wzbogacającym nas doświadczeniem była nasza posługa w diakonii opiekuńczo-wychowawczej, gdzie zajmowaliśmy się najmłodszymi uczestnikami rekolekcji. Naszym zadaniem była opieka nad dziećmi, podczas gdy ich rodzice uczestniczyli w konferencjach. Wielkim bogactwem umacniającym nasze serca było świadectwo życia rodzin, które żyją prawdziwymi wartościami chrześcijańskimi i przekazują je następnym pokoleniom. Rekolekcje stworzyły możliwość do wielu rozmów, podczas których mieliśmy okazję poznać troski i radości towarzyszące małżeństwom. Ten czas przyniósł nam wiele uśmiechu, radości i satysfakcji z podjętej posługi, ale też wzbogacił nas o wiele nowych doświadczeń. Bogu niech będą dzięki za te rodziny, które podejmują trud formacji i są dla współczesnego świata znakiem Jego miłości!

Michał Romel i  Arkadiusz Wikariak

Źródło: powolani.archidiecezja.pl

Print Friendly, PDF & Email